Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 13.8.2019

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1181/19

názov: Fast Orange Hand Cleaner – výrobok na umývanie rúk
značka: Permatex
výrobná dávka : dávky vyrobené pred dátumom 07/05/2018, ktoré majú uvedené v zozname zložiek látku „methylisothiazolinone
čiarový kód: 8410410354044
krajina pôvodu: USA
výrobca: KRAFFT, S.L.U, Ctra de Urmieta S/N 20140, Andoain, Spain
popis: 440 ml, oranžová fľaša s čiernym uzáverom, viď obrázky

1181_foto1   1181_foto2

V zozname zložiek je uvedená látka - methylisothiazolinone, čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 57) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Látka je povolená len do zmývateľných výrobkov.

Výrobca informoval, že upravil zloženie výrobku a od dátumu 07/05/2018 uvedený výrobok danú látku neobsahuje. Z tohto dôvodu sa hlásenie netýka výrobkov, ktoré boli vyrobené po uvedenom dátume a nemajú v zozname zložiek uvedenú látku „methylisothiazolinone“.  

 

2. hlásenie č. 1227/19

názov: Caro bright Lemon – výrobok na bielenie pokožky
značka:  BSQ Caro + bright Lemon
výrobná dávka: L 16173
čiarový kód: 8713887001474
krajina pôvodu: neuvedená
výrobca: neuvedený
popis: 450 ml, plastový téglik zabalený v celofáne, viď obrázky

1227_foto1

1227_foto2

Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka kojic acid v množstve 2,81 g/100 g , čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký povrch pokožky.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).