Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 13.7.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku a vo Francúzsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 956/ 12

názov: Maica  Nail Liquid – výrobok pre profesionálne použitie - na modeláciu umelých nechtov
značka: Maica
výrobná dávka: M12 J11
krajina pôvodu:  neznáma
výrobca: neznámy
popis:  3750 ml, biely plastový kanister s bielym uzáverom, viď obrázok

0956_foto

Výrobok obsahuje látku methyl methacrylate (97,3 +/- 1,7 g/100g). Látka má veľmi senzibilizujúci potenciál. Môže vyvolať kontaktnú dermatitídu a podráždenie pokožky, slizníc a očí.

Ústav pre hodnotenie rizík v Nemecku (BfR) prehodnotil uvedenú koncentráciu látky vo výrobku a došiel k záveru, že výrobok môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

 

2. hlásenie č. 1004/ 12

názov: NailLexus-Liquid Monomer - výrobok pre profesionálne použitie - na modeláciu umelých nechtov
značka: NailLexus
výrobná dávka: B0611-M130
krajina pôvodu:  USA
popis:  32 fl.oz., biely plastový kanister s bielym uzáverom, viď obrázok

1004_foto

Výrobok obsahuje látku methyl methacrylate (93,7 +/- 1,5 g/100g). Látka má veľmi senzibilizujúci potenciál. Môže vyvolať kontaktnú dermatitídu a podráždenie pokožky, slizníc a očí.

Ústav pre hodnotenie rizík v Nemecku (BfR) prehodnotil uvedenú koncentráciu látky vo výrobku a došiel k záveru, že výrobok môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

 

3. hlásenie č. 1036/ 12

názov: Royal Black Henna – farba na vlasy
značka: Royal
výrobná dávka: RAJ/COS/97/1822-C, B. No: 209
krajina pôvodu:  India
popis:  kartónová škatuľka (125 x 90 x 35 mm) obsahujúca 6 vreciek po 10 g s práškovou farbou. V každom vrecku je leták s návodom na použitie v arabskom a anglickom jazyku, viď obrázok

1036_foto

Výrobok obsahuje látku 2-nitro-para-phenylenediamine, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1319) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.  

Ďalej je vo výrobku  prekročená povolená koncentrácia p-phenylendiamínu (9,3%). Látka sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 8a - po zmiešaní v oxidačných podmienkach nesmie najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy prekročiť 2 % vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Na výrobku chýbajú varovné upozornenia a výrobok nie je označený v jazyku ľahko pochopiteľnom pre spotrebiteľa.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).