Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 1.3.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku, vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 309/ 12

názov: „Jaribu Le Vrai Savon Antiseptique“ ( Jaribu The Original Antiseptic Soap) – antiseptické mydlo
značka: Jaribu
výrobná dávka: JB/100/RD/09, Mfg. date: January 2009, Exp. date: December 2013
krajina pôvodu:  neznáma
výrobca: vyrobené pre: Americ Enterprises Limited
popis: 100 g, škatuľka: fialovej, zlatej a žltej farby, obsahujúca oválne mydlo tmavofialovej farby s nápisom „JARIBU“ na oboch stranách, viď obrázok  

 

0309_foto

0309_foto2

Uvedený výrobok obsahuje 9072+/- 700 mg/kg ortuti, čo je v rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 221) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Ortuť môže spôsobiť podráždenie a rôzne alergické reakcie.

 

2. hlásenie č. 337/ 12

názov: Brazilian Keratin Treatment Step 2 Grape Extract – keratínová kúra na vlasy
značka: Rio Keratin
výrobná dávka: 2549031 (tá istá šarža pre výrobky s obsahom: 946 ml a 118 ml)
krajina pôvodu:  USA
popis: 118 ml a 946 ml, biela plastová fľaša, viď obrázok

0337_foto

0337_foto2

Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu (3,5%). Formaldehyd ako konzervačná látka sa nachádza v prílohe č. 6 (Zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 5) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

3. hlásenie č. 369/ 12

názov: No 7 Completely Quenched Moisturising Body Lotion - lotion
značka: No 7
výrobná dávka: 1KK, druh tovaru: 59-66-280, čiarový kód: 5045095966287
krajina pôvodu:  Spojené kráľovstvo
výrobca: The Boots Company PLC Nottingham, NG2 3AA, UK.
popis: 200 ml, telový lotion v 200 ml tube, viď obrázok

0369_foto

Výrobca na základe svojej vnútornej kontroly výrobkov zistil, že výrobok No 7 body wash (určený na umývanie, zmývateľný výrobok) bol náhodne plnený do túb, ktoré sú určené pre výrobok No 7 Completely Quenched Moisturising Body lotion (výrobok určený na ponechanie na pokožke, nezmývateľný). Na obale výrobku je teda uvedené, že výrobok je lotion a má zostať na pokožke. Z tohto dôvodu existuje možnosť vzniku reakcie, ak zostane výrobok ponechaný na pokožke dlhší čas. Ako preventívne opatrenie výrobca vydal pre spotrebiteľov výzvu na vrátenie výrobkov s výrobnou dávkou 1KK.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).