Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 13.11.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Holandsku,  Taliansku, Fínsku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1592/ 12

názov: Gigi Bikini Sooting Cream – krém na ošetrenie pokožky po holení
značka: Gigi
výrobná dávka: 9H20B 811
krajina pôvodu: USA
popis: 85 g, plastová tuba v kartónovej škatuľke, viď obrázok

1592_foto

Výrobok obsahuje látku lidokaín (2 %), čo je v  rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 399) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

2. hlásenie č. 1595/ 12

názov: tetovacia farba – Eternal Ink, Golden Yellow
značka: Eternal Ink
výrobná dávka: Lot 140, batch 010, 20/05/2014
krajina pôvodu: USA
popis:  30 ml fľaška, viď obrázok

1595_foto

Vo výrobku bolo zistené prekročenie povoleného  množstvo nečistôt kadmia (1,74 mg/ kg). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up). Látka by sa nemala vyskytovať vo farbách na tetovanie vzhľadom na jej možné karcinogénne, mutagénne, alergické a pre reprodukciu toxické vlastnosti.

 

3. hlásenie č. 1611/ 12

názov: „Advanced Teeth Whitening“ – súprava na bielenie zubov pre profesionálne  použitie
značka: Beaming White
výrobná dávka: Lot 1380436,          11/2013
krajina pôvodu: USA
popis:  viď obrázok

1611_foto

Výrobok obsahuje 38% carbamide peroxide. Vo výrobku je prekročená povolená koncentrácia peroxidu vodíka,  čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 12  e) výrobky na bielenie  alebo zosvetlenie zubov – obsah > 0,1% ≤ 6% hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

4. hlásenie č. 1681/ 12

názov: „Olejová koupel“ – Bath Oil
značka: Manufaktura
výrobná dávka: 1 02.0819/0206, najlepšie spotrebovať do: 08/2013, 6M, čiarový kód: 8591113007038
krajina pôvodu: Česká republika
popis: 265 ml, plastová fľaša (cca 20 cm vysoká) s otvorom cca 2 cm, obsah – červená tekutina s jahodovou vôňou, viď obrázok

1681_foto

Kozmetický výrobok pripomína nápoj, z tohto dôvodu môže prísť k jeho zámene s potravinou.

 

5. hlásenie č. 1682/ 12

názov: „Pivní sprchový gel“ – Beer Shower Gel
značka: Manufaktura
výrobná dávka: 1 20.07.11/216, najlepšie spotrebovať do: 07/2014, 6M, čiarový kód: 8591113005898
krajina pôvodu: Česká republika
popis: 265 ml, plastová fľaša (cca 20 cm vysoká) s otvorom cca 2 cm, obsah – hnedá viskózna tekutina, s vôňou piva, viď obrázok

1682_foto

Kozmetický výrobok pripomína nápoj, z tohto dôvodu môže prísť k jeho zámene s potravinou.

 

6. hlásenie č. 1684/ 12

názov: „Pivní vlasový šampon“ – Beer Hair Shampoo
značka: Manufaktura
výrobná dávka: 1 02.08.11/242, najlepšie spotrebovať do: 08/2014, 6M, čiarový kód: 8591113006055
krajina pôvodu: Česká republika
popis: 265 ml, plastová fľaša (cca 20 cm vysoká) s otvorom cca 2 cm, obsah – svetlo hnedá viskózna tekutina, s vôňou piva, viď obrázok

1684_foto

Kozmetický výrobok pripomína nápoj, z tohto dôvodu môže prísť k jeho zámene s potravinou.

 

7. hlásenie č. 1685/ 12

názov: „Vinný šampon“ – Wine Shampoo
značka: Manufaktura
výrobná dávka: 1 02.08 10/0206, najlepšie spotrebovať do: 08/2013, 6M, čiarový kód: 8591113009339
krajina pôvodu: Česká republika
popis: 265 ml, plastová fľaša (cca 20 cm vysoká) s otvorom cca 2 cm, obsah – červená viskózna tekutina, so sladkou ovocnou vôňou, viď obrázok

1685_foto

Kozmetický výrobok pripomína nápoj, z tohto dôvodu môže prísť k jeho zámene s potravinou.

 

Výrobky svojim vzhľadom, formou a balením pripomínajú fľaše, ktoré obsahujú nápoje. Z tohto dôvodu je možné, že dané výrobky budú omylom považované za nápoje a po požití môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia (napr. zápal pľúc).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).