Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 12.3.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a v Spojenom kráľovstve. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/0036620

názov: High Class Red Henna Powder – henna
značka: Special Nadra
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód : 0300515497716
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: S Khan Products, Rawalpindi, Pakistan
popis: červená škatuľka s vrecúškom vo vnútri, viď obrázky

A12_0036620_foto1    A12_0036620_foto2

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy (85 000 KTJ/g).

 

2. hlásenie č. A12/00369/20

názov: Henna Powder, Special For Golden Brown Hair & Hands – henna
značka: Special Nadra
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené, Exp. 2020
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: S Khan Products, Rawalpindi, Pakistan
popis: zelená škatuľka s vrecúškom vo vnútri, viď obrázky

A12_00369_20_foto1    A12_00369_20_foto2

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy (76 000 KTJ/g).

 

Vo vyššie uvedených výrobkoch bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

3. hlásenie č. INFO/00040/20

názov: Gel Polish Remover, Magic Remover – odstraňovač laku na nechty
značka: ibcccndc
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód : sz010092
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Guangzhou Sizhu Network Technology Co, People's Republic of China
popis: 10 ml, čierny obal s čiernym vrchnákom, viď obrázky

INFO_00040_20_foto1    INFO_00040_20_foto2

Výrobok obsahuje látku  – dichloromethane, čo je v rozpore s prílohu 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1389) a čl. 19 (Označovanie) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Na výrobku nie sú uvedené všetky povinné údaje.

Výrobky boli určené aj na trh v Slovenskej republike.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).