Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 1.2.2017

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku. 

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 97/17

názov:  farba na tetovanie – Light Red
značka: Eternal Ink
výrobná dávka/typ: Mfg. date: 07/18/14, Use by: 07/18/17, Lot-Nr. D 199, batch No 199 E06
krajina pôvodu: USA
zodpovedná osoba (výrobca): Eternal Ink, Terry Walker, 7987 Lochlin Drive, Brighton, Mi.  48116, United States
popis: 60 ml, plastová fľaša, viď obrázok

97_foto

Vo výrobku bol zistený obsah niklu (16,1 mg.kg -1 ). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

2. hlásenie č. 115/17

názov:  Sorion Head Fluid – výrobok na vlasy
značka: Atrimed Sorion
výrobná dávka/typ: čiarový kód: 4 260393 230040
krajina pôvodu: India
zodpovedná osoba: Atrimed Pharmaceuticals Pvt.Ltd., N. 208 Prestige Centre Point; No. 7 , Edward Road, Bangalore - 560 052, India
popis: 50 ml, biela plastová nádoba v kartónovej škatuľke, viď obrázok

115_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu (Pseudomonas aeruginosa), čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).