Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 12.12.2007

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Grécku a vo Fínsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. názov: : Zubná pasta - COOL MATE
výrobca: neznámy
krajina pôvodu: Čína
čiarový kód: 6932516800055
popis:zubná pasta 120ml, v obale pomaľovanom na bielo-modro (rozmery: 19 x 3,8 x 4,3 cm)
dátum výroby: 09.06
dátum spotreby: 09.09

obr1   obr2   obr3

 

Výrobok obsahuje monofluorofosfát sodný (Sodium monofluorophosphate), ktorého koncentrácia (0,5 % je uvedené na obale) je  výrazne vyššia ako je povolená maximálna koncentrácia (0,15% hm) v kozmetických výrobkoch. Monofluorofosfát sodný vo vysokej koncentrácii je pre ľudí toxický.

 

2.  názov: Telový krém - Aromababy
výrobca: neznámy
krajina pôvodu: Austrália
čiarový kód: 9320873002002
výrobný kód: 31131A/07 2008
popis: "Stretched to the limit TM", 125 ml / 4,23 fl.oz Pregnancy & Post Natal Body Cream v bielej plastovej tube

obr4

 

Výrobok predstavuje bakteriálne nebezpečenstvo, pretože na základe laboratórnych analýz, obsahuje aeróbne mikroorganizmy 1 000 000 cfu/g, pričom povolené množstvo je menej ako 100 cfu/g. Analýza bola vykonaná vo Finnish Customs Laboratory.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.