Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 12.11.2018

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nórsku, Taliansku a v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1637/18

názov: Clear Therapy, extra lightening lotion carrot oil  – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: CT+
výrobná dávka: neuvedená, čiarový kód: 6 181100 533279
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: Dream Cosmetics, Ivory Coast
dovozca: PAK's Wholesale, United Kingdom
popis: 250 ml, biela fľaša s oranžovým uzáverom, viď obrázky

1637_foto1

1637_foto2


Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – hydroquinone (2%).

 

2. hlásenie č. 1638/18

názov: Lightening oil  – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Caro White
výrobná dávka: 13/1975B
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: Dream Cosmetics, Ivory Coast
dovozca: PAK's Wholesale, United Kingdom
popis: 50 ml, fľaša bielej a oranžovej farby s uzáverom tyrkysovej farby, viď obrázky

1638_foto1

1638_foto2

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – hydroquinone (2%).

 

/p>

3. hlásenie č. 1065/18 – doplnenie hlásenia

názov: Lightening beauty cream – krém na zosvetlenie pokožky
značka: Caro White
výrobná dávka: C1/2828-B – doplnená informácia
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: Dream Cosmetics, Ivory Coast
dovozca: PAK's Wholesale, United Kingdom
popis: téglik oranžovej a bielej farby s oranžovým uzáverom, viď obrázky

1065_foto1

1065_foto2

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – hydroquinone (2%).

 

Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku hydrochinón , čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) a prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

 

4. hlásenie č. 1641/18

názov: LIME GREEN tattoo ink  – zelená farba na tetovanie
značka: ETERNAL INK
výrobná dávka: lot 30.09.15
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink., Brigton 7987, Lochlin DR Michigan, USA
dovozca: MAX Signorello, via Albisola 31, Genova, Italy
popis: 30 ml, fľaška so zeleným pigmentom, viď obrázok

1641_foto1

Výrobok obsahuje aromatický amín: Anisidine (33,8 mg. kg-1), ktorý by sa nemal nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

5. hlásenie č. 1661/18

názov: Hair Color Natural Brown  – hnedá farba na vlasy
značka: Black Rose
výrobná dávka: Natural Brown, 550, čiarový kód: 8158650009866
krajina pôvodu: India
výrobca: Henna Export Corporation, I031/2 Link Road, Faridabad 121002, India
dovozca: Suhail Cosmetics, Willem Brocadesdreef 2, 2130 EK Hoofdorp, The Netherlands
popis: 50 g, prášok tmavohnedej farby, kartónová škatuľka s dátumom spotreby: 06/2018, viď obrázky

1661_foto1

1661_foto2

1661_foto3

Analýzou bolo zistené, že výrobok obsahuje látku p-phenylenediamine - PPD v množstve 0,8 g/100g a nedostatočné množstvo oxidačného činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok v pripravovanej zmesi. PPD patrí medzi látky s vysokým alergénnym potenciálom a nedostatočným zreagovaním látok môžu vzniknúť v zmesi rôzne toxické látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie.

Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).