Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 12.11.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku a v Írsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1516/ 13

názov: „Sporty“ – kozmetická súprava
značka: Street Looks
výrobná dávka/typ: EAN 8715658008774
krajina pôvodu: vyrobené v Číne
výrobca: Coscentra B. V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, The Nederlands
popis: kozmetická súprava, ktorá pozostáva z toaletnej vody (85 ml) a tuby sprchovacieho gélu (50 ml), viď obrázok

1516_foto

V sprchovacom géli je prekročená maximálna povolená koncentrácia konzervačnej zmesi (0,0015 % zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu ), čo je v rozpore s prílohou č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok tiež nebol označený v súlade s platnou legislatívou.

Predmetný výrobok bol určený aj na slovenský trh.

 

2. hlásenie č. 1519/ 13

názov: „Face Paint Set“ – farbičky na tvár
značka: neznáma
výrobná dávka/typ: No: X-92104, Lot 10/10/2012, EAN: 5050577921043
krajina pôvodu: neznáma
výrobca: neznámy
popis:  súprava - 4 farbičky, 3 pastelky na tvár, 1 špongia v bielej plastovej vaničke a modrej kartónovej škatuľke, viď obrázky

1519_foto

1519_foto2

Výrobok obsahuje olovo (oranžová farbička – 41 mg.kg-1 , žltá farbička – 64 mg.kg-1 , modrá pastelka – 39 mg.kg-1 ), čo je v rozpore  s prílohu č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 289) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Olovo je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Zvlášť toxický je pre deti.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).