Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 11.9.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nemeckej spolkovej republike a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č.A12/01220/20

názov: Golden Pearl Beauty Cream- krém
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neuvedené
popis: MFD 07/2019 EXP. 31/09/2021, výrobok v plastovom obale zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky.

A12_01220_20_foto1    A12_01220_20_foto2

Výrobok obsahuje ortuť (16 800 mg/kg).

 

2. hlásenie č.A12/01221/20

názov: Chandni Whitening Cream- výrobok na bielenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: EXP. 06/20
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neuvedené
popis: EXP. 06/20, výrobok v plastovom obale zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky.

A12_01221_20_foto1  
A12_01221_20_foto2

Výrobok obsahuje ortuť (13,7 mg/kg).

 

3. hlásenie č.A12/01222/20

názov: Faiza Beauty Cream- krém
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: MFG:05/02/19 EXP:05/02/22
výrobná dávka: BAT#17LX10
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neuvedené
popis: MFG:05/02/19 EXP:05/02/22, výrobok v plastovom obale zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok.

A12_01222_20_foto1   

Výrobok obsahuje ortuť (8 150 mg/kg).

 

4. hlásenie č.A12/01223/20

názov: Natural Face Beauty Cream- krém
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: Mfg. Date: Apr.2019 Exp. Date: Apr.2022
výrobná dávka: BAT#17LX10
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neuvedené
popis: Mfg. Date: Apr.2019 Exp. Date: Apr.2022, výrobok v plastovom obale zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky.

A12_01223_20_foto1    A12_01223_20_foto2

Výrobok obsahuje ortuť (5 820 mg/kg).

Vo vyššie uvedených výrobkoch sa nachádza ortuť, čo je v rozpore s prílohu 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

5. hlásenie č.A12/01127/20

názov: Schamrock- farba na tetovanie
značka: Fusion Ink
typ výrobku/číslo výrobku: FI-069
výrobná dávka: 008-1D20210813, Mindenstens haltbar bis: 13.08.2021
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Spojené štáty americké
výrobca: Fusion Ink USA, 14427 Meridian Pkwy, United States
popis: 30 ml, zelená farba na tetovanie v priehľadnej plastovej fľaške, viď obrázky.   

A12_01127_20_foto1 A12_01127_20_foto2

Vo výrobku bola zistená konzervačná látka benzisothiazolinone 70 (+/-12) mg/kg, nepovolená pre tento typ výrobkov, ďalej bolo prekročené maximálne povolené množstvo stanovené pre nečistoty kadmia 0,65 (+/- 0,2) mg/kg. Na etikete výrobku v zozname zložiek sa uvádza pigment C.I. 21095, ktorý môže degradovať na amín 3,3-dichlórbenzidín, ktorý je klasifikovaný ako karcinogénny.

Vyššie uvedená farba na tetovanie nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up (Resolution ResAP (2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattos and permanent  make- up.

Kontrolný orgán v Nemeckej spolkovej republike zistil ďalšie doplňujúce informácie k výrobku. Výrobok Fusion Ink Shamrock bol ponúkaný spotrebiteľom cez internet, kde nie je možné identifikovať výrobnú dávku predmetných výrobkov.  Keďže predávajúci má sídlo mimo Nemeckej spolkovej republiky nie je možné identifikovať bližšie informácie k predmetným výrobkom.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).