Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 11.9.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku a v Rakúsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1198/ 13

názov: „Tattoo ink Eternal, dark brown“ – tmavohnedá farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
výrobná dávka/typ:  Batch#E25, LOT# 124, Mfg Date: 05.03.12, Use By: 05.03.15
krajina pôvodu: USA
popis: 30 ml, plastová fľaška s aplikátorom, viď obrázok

1198_foto

Vo výrobku bolo zistené prekročenie povoleného  množstvo nečistôt niklu (12,3 mg.kg-1). Aplikácia výrobku s uvedeným obsahom niklu pod pokožku predstavuje nebezpečenstvo vzniku alergickej reakcie. Ďalej bola zistená prítomnosť kadmia (0,31 mg.kg-1) a arzénu (14,0 mg.kg-1), ktoré tiež prekračujú povolenú koncentráciu.

 

2. hlásenie č. 1236/ 13

názov: „Tattoo ink Eternal, Lightning Yellow“ –  farba na tetovanie, žltá
značka: Eternal Ink
výrobná dávka/typ: LOT 240
krajina pôvodu: USA
popis:  plastová fľaška obsahujúca žltú farbu na tetovanie

 

Výrobok obsahuje látku (o-Toluidin, 34,1 mg.kg-1 ), ktorá sa nachádza v prílohe č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 32) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Ďalej bolo vo výrobku zistené prekročenie povoleného  množstvo nečistôt bária  (6860 mg.kg-1).

 

Výrobky (farby na tetovanie) nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).