Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 11.4.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku a v Rakúsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 505/ 14

názov: farba na tetovanie „Tattoo ink -  Kuro Sumi Colors“
značka: Kuro Sumi Colors
výrobná dávka/typ:  Lot #110 (na fľaši), Lot #KCTB10822 (na balení)
krajina pôvodu: Japonsko
popis: balenie: 4x platová fľaška, viď obrázky

0505_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť aromatického amínu (4-methyl-m-phenylendiamine: 260 a 1133 mg.kg-1) a olova (14,85 mg.kg-1), čo je v rozpore   s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

2. hlásenie č. 543/ 14

názov: krém na bielenie pokožky „Stillman`s - The ultimate Fairness Cream“
značka: Stillman`s
výrobná dávka/typ: Exp 04/2016 BC - 8 966000 002449
krajina pôvodu: Pakistan
popis:  viď obrázky

0543_foto2

0543_foto5

Vo výrobku na zosvetlenie pokožky bola zistená prítomnosť ortuti (16 400 mg.kg-1), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ortuť sa hromadí v ľudskom organizme a môže spôsobiť poškodenie nervového systému.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).