Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 11.12.2017

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1570/17

názov:  ROSKOŠNOJE PITANIJE „Argan i Mindal“  – krém
značka: BİTЭКС®
výrobná dávka: No. 1041, čiarový kód: 4 81015 3020062
výrobca: Belarus
popis: 45 ml, výrobok zabalený v zlatej kartónovej škatuľke, viď obrázky

1570_1
1570_2 Na tomto nezmývateľnom výrobku je v zozname zložiek uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone.

 

2. hlásenie č. 1571/17

názov: 24 H AQUA BOOSTER 03 Medium - krém
značka: MARBERT
výrobná dávka: No. 140099, čiarový kód: 4 08540 4510313400
výrobca: Marbert Cosmetics GmbH, Dusseldorf, Germany
popis: 30 ml, krém na tvár v tube, v bielo-modrej kartónovej škatuľke, viď obrázok

1571_1

Na obale  tohto nezmývateľného výrobku je v zozname zložiek uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone.

Ďalej v zozname zložiek je uvedená aj látka – isobutylparaben, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1375) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Vo vyššie uvedených nezmývateľných výrobkoch je v zozname zložiek uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobky môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

 

3. hlásenie č. 1593/17

názov: Fade Cream - krém
značka: Ultra Glow
výrobná dávka: 1AL7
výrobca: Keystone Laboratoires, TN 38101-2026, Memphis, United States
popis: 57 g, krém v kovovej tube s bielym plastovým uzáverom, škatuľka, viď obrázok

1593_1

Výrobok obsahuje hydrochinón, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) a prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).