Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 10.9.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Taliansku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1357/ 12

názov: farba na tetovanie – CORAL
značka: INTENZE
výrobná dávka: W63RD32Y59041IMX40, Lot SS74,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca pigment koralovej farby (medzi oranžovou a čerevenou), viď obrázok

1357_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín, o-anisidine – 62 mg/kg).

 

2. hlásenie č. 1359/ 12

názov: farba na tetovanie – Dragon Yellow
značka: INTENZE
výrobná dávka: W64Y60IMX40, Lot SS76,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca žltý pigment, viď obrázok

1359_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín,  o-anisidine – 270 mg/kg).

 

3. hlásenie č. 1360/ 12

názov: farba na tetovanie – EGG SHELL
značka: INTENZE
výrobná dávka: W65Y61B56GL, Lot SS77,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca žltý pigment, viď obrázok

1360_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín,  o-anisidine – 167 mg/kg).

 

4. hlásenie č. 1361/ 12

názov: farba na tetovanie – Lemon Yellow
značka: INTENZE
výrobná dávka: W70Y61G59IMX40, Lot SS82,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca žltý pigment, viď obrázok

1361_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (aromatický amín,  o-anisidine – 96 mg/kg a polycyklické aromatické uhľovodíky).

 

5. hlásenie č. 1362/ 12

názov: farba na tetovanie – MAROON
značka: INTENZE
výrobná dávka: Y57O40RD31B49GL, Lot SS77,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca tmavočervený pigment, viď obrázok

1362_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín,  o-anisidine –

149 mg/kg).

 

6. hlásenie č. 1363/ 12

názov: farba na tetovanie – Maroon Honey
značka: INTENZE
výrobná dávka: Y58W61O38B49GL, Lot SS72,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca pigment medovožltej, viď obrázok

1363_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (aromatický amín,  o-anisidine – 304 mg/kg a polycyklické aromatické uhľovodíky).

 

7. hlásenie č. 1364/ 12

názov: farba na tetovanie – Mustard
značka: INTENZE
výrobná dávka: Y60W64O44G54RD32, Lot SS76,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca pigment horčicovožltej, viď obrázok

1364_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín,  o-anisidine – 430 mg/kg).

 

 

8. hlásenie č. 1367/ 12

názov: farba na tetovanie – SALMON
značka: INTENZE
výrobná dávka: W57O35RD28Y53M32IMX40, Lot SS70,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca červený pigment, viď obrázok

1367_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín,  o-anisidine – 33 mg/kg).

 

9. hlásenie č. 1368/ 12

názov: farba na tetovanie – SANGRIA
značka: INTENZE
výrobná dávka: RD31Y57O40W62B49GL, Lot SS72,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca červený pigment, viď obrázok

1368_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín,  o-anisidine – 86 mg/kg).

 

10. hlásenie č. 1369/ 12

názov: farba na tetovanie – SUNBURN
značka: INTENZE
výrobná dávka: W66Y61O41IMX40, Lot SS78,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca oranžový pigment, viď obrázok

1369_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín,  o-anisidine – 26 mg/kg).

 

Vyššie uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up). V uvedených výrobkoch bola zistená prítomnosť nepovolených látok, ktoré by sa nemali vyskytovať vo farbách na tetovanie vzhľadom na ich možné karcinogénne, mutagénne, alergické a pre reprodukciu toxické vlastnosti.

 

11. hlásenie č. 1380/ 12

názov: farba na tetovanie – Light brown
značka: INTENZE
výrobná dávka: YO19RX25W70, Lot SS82,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca bledohnedý pigment, viď obrázok

1380_foto

Vo výrobku bolo zistené prekročenie povoleného množstva nečistôt niklu (12,2 mg/kg). Nikel je potenciálny alergén. Aplikovaný pod pokožku môže vyvolať kontaktnú alergiu.

Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).