Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 10.2.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Portugalsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 253/ 12

názov: LIGHTENING PROGRAM FOR MEN OIL FORMULA – olej na zosvetlenie pokožky pre mužov
značka: CLAIRMEN
výrobná dávka: „L: 5B25996/0“, dátum výroby a spotreby: F: 21/06/11 – E: 21/06/13, čiarový kód: 9 501101 370159
krajina pôvodu:  Demokratická republika Kongo (Zair)
popis: 50 ml, fľaša sivej farby s obrázkom muža, s červeným uzáverom, viď obrázok

0253_foto

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

 

2. hlásenie č. 254/ 12

názov: LIGHTENING PROGRAM FOR MEN CREAM FORMULA – krém na zosvetlenie pokožky pre mužov
značka: CLAIRMEN
výrobná dávka: „L9B33596 29“, dátum výroby a spotreby: F: 09/10/11 – E: 09/10/13, čiarový kód: 9 501101 370166
krajina pôvodu:  Demokratická republika Kongo (Zair)
popis: 100 ml, fľaša sivej farby s obrázkom muža, viď obrázok

0254_foto2

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

 

3. hlásenie č. 255/ 12

názov: LA CRÈME TRAITANTE ÉCLAIRCISSANTE à ľ extrait de carotte et à la vitamine E  –  krém na zosvetlenie pokožky z výťažkom mrkvy a vitamínom E
značka: VIT FÉE
výrobná dávka: dátum výroby a spotreby: FAB: 04/10 – EXP: 04/12
krajina pôvodu:  Pobrežie Slonoviny
popis: 70 g, biela tuba s ružovým uzáverom, viď obrázok

0255_foto

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

 

4. hlásenie č. 256/ 12

názov: LIGHTENING BEAUTY LOTION with carrot oil  – lotion na zosvetlenie pokožky s výťažkom z mrkvy
značka: CaroLight
výrobná dávka: „L8B30512 33“, dátum výroby a spotreby: F: 25/08/11 – E: 25/08/13, čiarový kód: 9 501101 370067
krajina pôvodu:  Demokratická republika Kongo (Zair)
popis: 300 ml, plastová fľaša bielej a oranžovej farby s oranžovým popisom, s oranžovým uzáverom, viď. obrázok

0256_foto

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

 

Použitie hydrochinónu v kozmetických výrobkoch na bielenie pokožky je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Hydrochinón je látka , ktorá sa môže požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).