Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 10.1.2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Švédsku a v Chorvátsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/00006/22

názov: Viking ink Dark Shadow – farba na tetovanie
značka: Viking
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: L-118 Expire date 11/2023
čiarový kód:  neuvedené
krajina pôvodu: Spojené štáty americké
výrobca: Viking ink
                1907 Harrison St
                Hollywood – Miami 33020 Florida, Spojené štáty americké
výrobok ponúkaný cez internet: https://www.killerinktattoo.se/contact
popis: 120 ml, čierna plastová fľaška so žlto-bielou etiketou, viď obrázky

A12_00006_22_foto1   A12_00006_22_foto2

Vyššie uvedený výrobok obsahuje nadmerné množstvo jednotlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU): acenaphthylene (0,5 mg/kg), naphthalene (0,5 mg/kg),  pyren (2,2 mg/kg) a benzo[a]pyrene (0,09 mg/kg), ktoré môžu spôsobiť rakovinu a môžu byť mutagénne a toxické pre reprodukciu.

 

2. hlásenie č. A12/00007/22

názov: Perma Blend Blackish Brown – farba na tetovanie
značka: Perma Blend
typ výrobku/číslo výrobku: Blackish Brown
výrobná dávka: B40401/PBBLB200406
čiarový kód:  neuvedené
krajina pôvodu: Spojené štáty americké
výrobca: INK COSMETICS INC.
               460 A Greenway Industrial dr. Fort Mill
               29708 SC., Spojené štáty americké
popis: čierna plastová fľaška, viď obrázky

A12_00007_22_foto1

A12_00007_22_foto2

Vyššie uvedený výrobok obsahuje aromatický amín: o-toluidine (5,7 mg/kg).

 

3. hlásenie č. A12/00008/22

názov: Eternal Ink True Blue – farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
typ výrobku/číslo výrobku: True Blue
výrobná dávka: BATCH IE 013182
čiarový kód:  neuvedené
krajina pôvodu: Spojené štáty americké
výrobca: Eternal Inks
                Unit 25 Shortwood Court, Shortwood Business Park
                S74 9LH Barnsley, Spojené štáty americké
popis: modrá tetovacia farba v plastovej fľaške, viď obrázky

A12_00008_22_foto1

A12_00008_22_foto2

Vyššie uvedený výrobok obsahuje nadmerné množstvo medi  – 1800 mg/kg (1800 ppm).

Vyššie uvedené farby na tetovanie nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritéria na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up (Resolution  ResAP (2008)1 on requriments and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

4. hlásenie č. A12/00009/22

názov: BECUTAN BABY WIPES WITH CHAMOMILE –  detské vlhčené utierky
značka: BECUTAN
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 130720212/098
čiarový kód:  5310001234775
krajina pôvodu: Severné Macedónsko
výrobca: ALKALOID AD
                ALEKSANDAR MAKEDONSKI 12
               1000 SKOPJE, Severné Macedónsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: detské vlhčené utierky, balené 2x64 kusov (2 v 1), viď obrázky

A12_00009_22_foto1

Vo vyššie uvedenom výrobku bol zistený vyšší počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov, aeróbnych mezofilných baktérii, kvasiniek a plesní. V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie. Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko. Výrobok nie je v súlade s požiadavkami normy EN ISO 17516:2014 Kozmetické výrobky - Mikrobiológia -Mikrobiologické limity a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.