Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 18.2.2008

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v  Belgicku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. názov: Baby balm, značka: EUPHIA
výrobca: Euphia s.a., Rue du Chateau 6, 7850 Engien Belgium
krajina pôvodu: Belgicko
výrobný kód: 070620 (najlepšie spotrebovať do: 06/2010
 070823 (najlepšie spotrebovať do: 08/2010
 071114 (najlepšie spotrebovať do: 11/2010
popis: biela nádobka - 50ml, s čiernym popisom, kartónová krabička s obrázkom dieťaťa. Odporúčanie pre použitie: od 3 mesiacov (v rôznych jazykoch).

obr1

 

Vo výrobku bola zistená prítomnosť prítomnosť nepovoleného patogénneho organizmu Pseudomonas Aeruginosa, ktorý môže spôsobiť zápal kože, slizníc a ucha.

 

 

2.  názov: Zubná pasta - Dental Doctor - Natural Mint Fragrance, Fresh Conficence - Maximum Cavity Protection, značka: Colgret - Dulibang Xiamen, Čína
výrobca: Dulibang Chemistry Industry Co., Ltd Xiamen, Houkeng. Wushan Industry area by Xiamen City, Čína
krajina pôvodu: Čína
výrobný kód:  20/12/04 mfg
čiarový kód: 6933395088268
popis: zelená kartónová krabička obsahujúca tubu so zubnou pastou, 125 ml,

Výrobok obsahuje 1,64 % dietylénglykolu. Je to vysoko toxické organické rozpúšťadlo, ktoré sa používa ako nemrznúca zmes. Po požití môže spôsobiť zvracanie, závrate, zlyhanie obličiek, problémy s dýchaním, kŕče a dokonca kómu. Pri dlhodobej expozícii predstavuje riziko najmä pre deti a spotrebiteľov chorých na obličky alebo pečeň.

obr3

 

obr4

 

obr5

text na krabičke: "Triple efficacies brought by Dental Doctor: - Preventing decayed teeth, - Puritying and freshening oral smell, - beautifying and whitening tooth”, "Whiter Teeth Fresher Breath”, "¼ and leaves a layer of protection, making your teeth stronger and healthier.”, "¼containing Advanced

Technology, helps eliminate the bacteria that cause cavities¼”, "New Dulibang 2 Cavity fighter with its rich, active Cavi-Stop foam¼”, "- expiry date: 3 years from production date. See end of tube for production date, - Manufacture Administer Criteria:

GB8372-2001,- net weight 125ml” "Active Lngreients: 0.32% Sodium Fluoride (1450ppm of Fluoride). Other Ingredients: Sorbitol, Water,Silica , PEG-32, Sodium Lauryl Sulphate, Mix of Flavours, Titanium

Dioxide, Cellulose Gum, Sodium Saccharin, Triclosan, CI 16036”

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.