Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2024 (stav ku dňu 21.6.2024)

Počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2024 budú pre rekreačné kúpanie verejnosti dostupné umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.

Na Slovensku je vo všeobecnosti považované za KS obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Na začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou má každoročne vplyv stav ich pripravenosti, aktuálne počasie a záujem verejnosti. Kontrolu kvality vody budú počas KS na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor . Na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať kontrolu kvality vody miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát, max. trikrát za KS, príp. podľa aktuálnej situácie).

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Celkovo bude počas KS 2024 monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie.

Zoznam vôd určených na kúpanie (ďalej len „VUK“) pre KS 2024 (s vyhláseným štatútom) v jednotlivých krajoch je nasledovný:

 • BA kraj: Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá - Senec,
 • BB kraj: Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Drieňok, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Richnavské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Ružiná - pri obci Divín, Ružiná - pri obci Ružiná, Belianske jazero, Klinger,
 • KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava - Hôrka, Vinianske jazero, Palcmanská Maša,
 • PO kraj: Veľká Domaša - Tíšava, Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov KRYM,
 • TN kraj: Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom,
 • TT kraj: Šulianske jazero, Kunovská priehrada,
 • ZA kraj: Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.

Za VUK sa považujú najvýznamnejšie prírodné vodné plochy na Slovensku s najvyššou návštevnosťou a dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie (s organizovanou aj s neorganizovanou rekreáciou). Ich zaradenie do zoznamu VUK a monitorovanie ich stavu každoročne prebieha v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ktoré sú transponované do národného predpisu . V roku 2024 boli vyhlásené tri nové lokality za VUK – Palcmanská Maša, Klinger a Belianske jazero. V zmysle vodného zákona má tak SR celkovo vyhlásených 35 lokalít za VUK. Počas KS 2024 sa predpokladá sledovať kvalitu vody na kúpanie na všetkých lokalitách.

K 21.6.2024 bola RÚVZ povolená prevádzka 7 prírodných kúpalísk (ďalej len „PK“): Slnečné jazerá - Senec, Zlaté Piesky – Bratislava, Teplý vrch – Pláž ORMET, Jazero na Plážovom kúpalisku Aqualand – Banská Bystrica, Zelená voda – Kurinec, Delňa a Liptovská Mara - Liptovský Trnovec (Príloha č. 1). Ako PK sa označujú tie prírodné vodné plochy, ktoré majú organizovanú rekreáciu (s prevádzkovateľom) a svojím vybavením a prevádzkou spĺňajú požiadavky platných predpisov .

V príprave na prevádzku sú ďalšie PK: Kuchajda, Teplý vrch - Drieňok, Veľká Domaša – Tíšava, VN (ďalej len „VN“) Levoča – Žabia cesta, Plážové kúpalisko Tornaľa a Prírodné kúpalisko v Thermalparku – Dunajská Streda.

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie okrem schválených PK aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

 • BA kraj: Vajnorské jazero, Čunovské jazerá, Rusovské jazero, Veľký Draždiak, Jazero Malé Leváre, Bielske jazero (Veľký Biel), Čiernovodské jazero, Jazero Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji, Strieborné jazero,
 • BB kraj: Belianske jazero, Klinger, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Ružiná - pri obci Ružiná,
 • KE kraj: Jazero Úhorná, Turzovské jazero, Plážové kúpalisko JAZERO Košice, Ružín (Košice - okolie), Pod Bukovcom,
 • NR kraj: APÁLI - mŕtve rameno Váhu, Štrkoviskové jazero Kava,
 • PO kraj: Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov KRYM,
 • TN kraj: Vodná nádrž Dubník I. Stará Turá, Zelená voda Nové Mesto nad Váhom,
 • TT kraj: Kunovská priehrada Sobotište,
 • ZA kraj: Vodné dielo Orava (ATC Jami, ATC Slanica, ATC Prístav, ATC Stará Hora, Nábrežie - Námestovo), Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka.

Výsledky predsezónnej kontroly taktiež preukázali:

 • prekročenie limitných hodnôt mikrobiologických ukazovateľov črevné enterokoky a Escherichia coli na lokalite Ružín (okres Gelnica), kde po intenzívnej zrážkovej činnosti bolo zachytené aj veľké množstvo odpadu,
 • prekročenie limitnej hodnoty mikrobiologického ukazovateľa črevné enterokoky na lokalite Nitrianske Rudno,
 • zníženú priehľadnosť vody vo VN Lipovina - Bátovce, Ružiná - pri obci Divín, Zelená voda – Kurinec, Duchonka.

Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané aj na nasledujúcich lokalitách, pričom výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícii:

 • BB kraj: Plážové kúpalisko Tornaľa,
 • KE kraj: Zemplínska šírava (Biela hora, Hôrka, Kamenec, Medvedia hora, Paľkov), Vinianske jazero, Palcmanská Maša,
 • NR kraj: TONA Šurany,
 • PO kraj: Laborec Humenné,
 • TN kraj: Kanianka, Veľké Uherce, VN Prusy,
 • TT kraj: Šulianske jazero.

K prírodným vodným plochám ďalej uvádzame:

 • Počas tohtoročnej kúpacej sezóny boli do monitoringu sledovania kvality vody zaradené 2 prírodné jazerá v okrese Senec: Bielske jazero (Veľký Biel) a Strieborné jazero.
 • Na rekreačné kúpanie (na vlastnú zodpovednosť) bude pre verejnosť dostupná aj VN Ružiná, ktorá bola v minulých rokoch z dôvodu rekonštrukcie vypustená.
 • Plážové kúpalisko Jazero v Košiciach nebude v KS 2024 prevádzkované ako prírodné kúpalisko. O areál kúpaliska sa  bude starať MČ Košice - Nad Jazerom.
 • Do prevádzky bude opätovne uvedené Plážové kúpalisko Tornaľa.
 • Prírodná vodná plocha Nová Baňa – Tajch je z dôvodu rekonštrukcie vypustená.

UMELÉ KÚPALISKÁ

V priebehu KS 2024 budú kontrolované letné kúpaliská (ďalej len „LK“) aj sezónne bazény, ktoré sú počas leta doplnkovou službou ubytovacích zariadení. Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory alebo sú využívané verejnosťou vo významnejšej miere vzhľadom na nedostatok iných možností v regióne.

Povolenie na prevádzku dostalo k 21.6.2024 zatiaľ 358 bazénov (Príloha č. 2) na kúpaliskách v jednotlivých krajoch, napr.:

 • BA kraj: LK Malacky, LK Modra, Aquathermal Senec, LK Tehelné pole v Bratislave - Novom Meste, Kúpalisko Delfín v Bratislave – Ružinove, LK Lamač v Bratislave - Lamači, Rosnička v Bratislave – Dúbravke, LK Zbojnička v Bratislave – Rači, LK Krasňany v Bratislave – Rači,
 • BB kraj: Plážové kúpalisko Aqualand v Banskej Bystrici, Vodný svet Číž, LK Tisovec, Bazény Kurinec Rimavská Sobota, Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom, Vodný raj Vyhne, Biokúpalisko KRTKO vo Veľkom Krtíši, Kúpalisko KUPKO Dolná Strehová, Kúpalisko Hriňová, Kúpalisko Dudinka v Dudinciach, Kúpalisko Krupina-Tepličky, Aqua beach Orlík Zvolen, HOLIDAYPARK Kováčová, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Sliač, Kúpalisko Miraj Resort Lučenec, LK Lučenec, TK Novolandia Rapovce,
 • KE kraj: LK na Rumanovej ul. v Košiciach, Nekryté LK Strážske, Nekrytý bazén pri hoteli Vinnay na Vinianskom jazere, Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov na Zemplínskej šírave, Kúpalisko Rožňava, Krytá plaváreň Spišská Nová Ves,
 • NR kraj: TK Komárno, TK Nesvady, Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach, TK Santovka Wellness, LK Nitra, Thermalpark NITRAVA Poľný Kesov, AVA Thermalpark Diakovce, TK Vadaš thermal resort Štúrovo, TK Podhájska, TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky, TK Tvrdošovce, LK Topoľčany,
 • PO kraj: LK Makovica v Nižnej Polianke, bazén v Apart-club Zora, Bardejovské Kúpele, LK Humenné, TK Vrbov, Horské kúpalisko s minerálnou vodou vo Vyšných Ružbachoch, Krytý bazén Izabela na TK vo Vyšných Ružbachoch, LK Sabinov, AQUARUTHENIA Svidník, LK Plaza Beach,
 • TN kraj: LK Považská Bystrica, DÚHA v Partizánskom, Termály Malé Bielice, Kúpalisko Remata, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK Myjava, LK Nemšová,
 • TT kraj: TK Topoľníky, THERMAL CORVINUS Veľký Meder, THERMALPARK Dunajská Streda, X-BIONIC Šamorín, TK Vincov les Sládkovičovo, TK Horné Saliby, Modrá perla Veľké Úľany, Termal centrum GALANDIA v Galante, Mestské kúpalisko Senica, Kúpalisko EVA Piešťany, Kúpalisko Kamenný mlyn Trnava, LK Aquapark Trnava, LK Castiglione Trnava, LK Pác Cífer,
 • ZA kraj: Aquafun Demänová rezort, Vodný park Bešeňová, Aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, SPA a AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach, TK Vieska, LK Vrútky, Krytá plaváreň Čadca, Penzión Solisko Oščadnica, Mestská krytá plaváreň Žilina, TK Laura Rajecké Teplice.

Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov analýz v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.
Na niektorých kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mnohé z nich sa budú otvárať iba postupne, predovšetkým podľa počasia a záujmu verejnosti.

Na mnohých kúpaliskách v týchto dňoch stále ešte prebiehajú prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre začatie prevádzky. O povolenie na prevádzku podali žiadosti ku dňu 21.6.2024 ďalšie bazény a kúpaliská v jednotlivých krajoch, napr.:

 • BA kraj: LK Pezinok - Sever, LK MATADORKA v Bratislave – Petržalke, Iuventa v Bratislave – Starom meste,
 • BB kraj: LK Revúca, LSR ZVJS a OO Kováčová, Verejné kúpalisko Poltár, LK Hnúšťa, LK Podbrezová, Verejné kúpalisko Jasenie, Obecné kúpalisko Strelníky,
 • KE kraj: Červená hviezda v Košiciach, Kúpalisko RYBA - ANIČKA v Košiciach, Mestské kúpalisko v Medzeve, Nekryté LK Sobrance, Nekrytý bazén pri hoteli Eurobus na Zemplínskej Šírave, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža na Zemplínskej Šírave, LK Spišská Nová Ves, Areál vodných športov – LK Trebišov,
 • NR kraj: Wellness centrum Patince, TK II Štúrovo,
 • PO kraj: LK na Družstevnej ul. v Bardejove, Biokúpalisko Jazero L.A. Lackovce, Barnova Rika Zemplínske Hámre, DRZ Vihorlat Snina, LK Stropkov, LK Vranov nad Topľou, LK sídlisko III Prešov, LK Lipany, LK Sigord, AquaFun PARK Veľká Lomnica, Kúpalisko Kežmarok, Kúpalisko Spišský Hrhov, Biokúpalisko Resort Levočská Dolina,
 • TN kraj: TK Chalmová, LK LETKA Nová Dubnica, LK Brezová pod Bradlom, Kúpalisko Zelená Žaba Trenčianske Teplice, LK na Ostrove Trenčín,
 • TT kraj: LK Hlohovec, Betty Pension Veľký Meder, Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica,
 • ZA kraj: LK SUNNY Martin, LK Čadca, TK Veronika Rajec, Mestské kúpalisko Bytča, TK Stráňavy.

Na niektorých kúpaliskách boli oproti KS 2023 vykonané zmeny, napr.:

 • v Thermalpark NITRAVA Poľný Kesov sa znížila kapacita na 1 000 návštevníkov, rozšíril sa však počet šatní a zariadení na osobnú hygienu,
 • v areáli TK Vincov les v Sládkovičove boli do prevádzky uvedené dva vnútorné bazény (bazén pre deti a neplavecký bazén), ktoré budú využívané iba počas kúpacej sezóny,
 • na Plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici nebudú v prevádzke 3 bazény (starý detský bazén a 2 dopadové bazény pri detských nafukovacích šmýkačkách),
 • zatvorené budú aj kúpaliská TRITON v Košiciach či Mestské kúpalisko v Moldave nad Bodvou.

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite, prosím, na nižšie uvedený odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha č. 1

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava

Pripravenosť umelých kúpalísk na KS  2024 podľa krajov Iné vodné plochy
Kraj V prevádzke Mimo prevádzky V príprave na prevádzku Vyhovujúca kvalita Nevyhovujúca kvalita
BA Slnečné jazerá, Zlaté piesky   Kuchajda Bielske jazero (Veľký Biel), Čiernovodské jazero, Čunovské jazerá, Ivanka pri Dunaji, Jazero Malé Leváre, Jazero Nové Košariská, Rusovské jazero, Strieborné jazero, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak  
BB Jazero na Plážovom kúpalisku Aqualand, Banská Bystrica, Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Rimavská Sobota   Drieňok, Plážové kúpalisko Tornaľa Belianske jazero, Dolno Hodrušské jazero, Jazero Klinger, Počúvadlianske jazero, Ružiná - pri obci Ružiná, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero Ružiná - pri obci Divín
KE       Jazero Úhorná, Turzovské jazero, Plážové kúpalisko JAZERO Košice, Ružín (Košice - okolie), Pod Bukovcom Ružín (okres Gelnica)
NR       APÁLI - mŕtve rameno Váhu, Štrkoviskové jazero Kava  Lipovina - Bátovce, Duchonka
PO Delňa   Veľká Domaša - Tíšava, Vodná nádrž Levoča - Žabia cesta Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša -  Nová Kelča - polostrov „Krym“, Veľká Domaša - Poľany  
TN       Vodná nádrž Dubník I. Stará Turá, Zelená voda Nové Mesto nad Váhom Nitrianske Rudno
TT     Prírodné kúpalisko v Thermalparku RO Kunovská priehrada Sobotište  
ZA  Liptovská Mara - Liptovský Trnovec     Vodné dielo Orava (ATC Jami, ATC Slanica, ATC Prístav, ATC Stará Hora, Nábrežie - Námestovo), Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka  
Sumár 7 0 6 39 5

Príloha č. 2

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava

Kraj V prevádzke Mimo prevádzky V príprave na prevádzku
Kúpalisko Celkový počet bazénov Počet bazénov v prevádzke Kúpalisko Kúpalisko
BA 9 37 37 3 0
BB 25 81 77 9 5
KE 9 18 18 10 7
NR 13 64 63 3 2
PO 7 26 21 21 2
TN 7 17 17 5 3
TT 18 65 62 3 5
ZA 12 63 63 5 9
Sumár 100 371 358 59 33