Prehľad odborných spôsobilostí

Odborných spôsobilostí v oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany požadovaných pre vašich zamestnancov je pomerne veľa. Ich prehľad nájdete na tejto webovej stránke.