Poradne prevencie HIV/AIDS v SR

Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS so sídlom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Názov poradne: Linka pomoci HIV/AIDS
Telefón: 02/59370144
E-mail: danica.stanekova@szu.sk ,  
Web. stránka: http://www.walki.sk/hiv-aids/ , 
Konzultačné hodiny: pracovné dni: 9:30 - 14:00 hod.
Činnosť poradne: pred- a potestové poradenstvo a konzultácie (osobne/telefonicky/e-mailom) slovenskom, anglickom a ruskom jazyku
Odbery: pondelok a štvrtok 9:00 – 12:00 hod.
Testovanie: možnosť anonymného bezplatného testovania, za účelom testovania pod menom je potrebné priniesť kartičku poistenca, objednanie nie je nutné 
Možnosť odberu krvi/testovania:  infekcia HIV /základná aj nadstavbová diagnostika/
Poplatky: Vyšetrenie infekcie HIV z preventívnych dôvodov je bezplatné. Žiadatelia o vystavenie medzinárodného certifikátu o HIV negativite pri ceste do zahraničia si službu hradia, je potrebné si priniesť hotovosť (podľa aktuálneho cenníka SZU 40 €).
Forma informovania o výsledkoch: osobne, aj v prípade anonymného odberu uprednostňujeme osobný odber z dôvodu možného reaktívneho výsledku a potrebe ďalšieho konfirmačného vyšetrenia
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: 7-14 dní
Poznámky: V prípade infekcie HIV je najvhodnejšie prísť na vyšetrenie krvi cca 3 mesiace od rizikovej situácie. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Názov poradne: Poradňa pre prevenciu HIV/AIDS
Telefón: 048/4154 226
E-mail: kerlik@vzbb.sk, musilova@vzbb.sk
Konzultačné hodiny: pracovné dni: 8:30 - 14:30
Činnosť poradne: odber krvi na laboratórne vyšetrenie HIV, vírusovej hepatitídy typu B a C, poradenstvo a konzultácie (osobne/telefonicky/e-mailom)
Odbery: pracovné dni 8:30 - 14:30
Testovanie: možnosť objednania sa vopred - odporúča sa pre zabezpečenie personálu
Možnosť odberu krvi/testovania na HIV, (v prípade záujmu aj HVB a HVC)
Poplatky: Vyšetrenie HIV, VHB a VHC je bezplatné. Žiadatelia o vystavenie medzinárodného certifikátu o HIV negativite pri ceste do zahraničia si službu hradia, je potrebné si priniesť hotovosť (podľa aktuálneho cenníka RÚVZ BB 23,24 €).
Forma informovania o výsledkoch (vzhľadom na anonymný odber): telefonicky, v prípade anonymného odberu osobne
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: 7-14 dní
Poznámky: V prípade HIV je najvhodnejšie vyšetrenie krvi aspoň 3 mesiace od rizikovej situácie, v prípade vírusovej hepatitídy typu B a C aspoň 1-2 mesiace od rizikovej situácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Názov poradne: Poradňa HIV/AIDS
Telefón: 043/ 55 04 825
E-mail: dk.epd@uvzsr.sk, dk.brtosova@uvzsr.sk
Konzultačné hodiny: podľa termínu objednania
Činnosť poradne: telefonické, osobné, e-mailové konzultácie, odbery krvi na vyšetrenie
Odbery: po telefonickom dohovore
Testovanie: s nutnosťou objednania telefonicky, osobne alebo e-mailom
Možnosť odberu krvi/testovania na HIV/VHB/VHCg: HIV (HVB a HVC v prípade záujmu)
Poplatky: bezplatne, možnosť rýchlejšieho výsledku s poplatkom 10,04 eur
Forma informovania o výsledkoch (vzhľadom na anonymný odber): osobne, možnosť telefonického oznámenie výsledku len vo výnimočných prípadoch pri predchádzajúcom dohovore
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: 1 - 14+ dní v závislosti od zvoleného laboratória
Poznámky: V prípade HIV je najvhodnejšie vyšetrenie krvi aspoň 3 mesiace od rizikovej situácie, v prípade vírusovej hepatitídy typu B a C aspoň 1-2 mesiace od rizikovej situácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Názov poradne: Poradňa prevencie HIV/AIDS
Telefón: 055/622 18 13
E-mail: aids@ruvzke.sk 
Konzultačné hodiny: pracovné dni: 8:00 - 14:00
Činnosť poradne: osobné, telefonické predoberové a poodberové poradenstvo, konzultácie, odber krvi a laboratórna diagnostika
Odbery: pracovné dni 8:00 - 9:30
Testovanie: bez aj s možnosťou objednania
Možnosť odberu krvi/testovania na HIV/VHB/VHCg: HIV
Poplatky: anonymné vyšetrenie bezplatné, vyšetrenie na vlastnú žiadosť s potvrdením 17€
Forma informovania o výsledkoch (vzhľadom na anonymný odber): osobne
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: cca 14
Poznámky: V prípade HIV je najvhodnejšie vyšetrenie krvi aspoň 3 mesiace od rizikovej situácie, v prípade vírusovej hepatitídy typu B a C aspoň 1-2 mesiace od rizikovej situácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Názov poradne: Poradňa AIDS
Telefón: 0903 550 420
E-mail: lm.oe@uvzsr.sk 
Konzultačné hodiny: pracovné dni: 8:00 – 14:00
Činnosť poradne: osobné, telefonické predoberové a poodberové poradenstvo, konzultácie, odber krvi
Odbery: pracovné dni 8:00 - 9:00
Testovanie: bez aj s možnosťou objednania telefonicky alebo cez e-mail
Možnosť odberu krvi/testovania na HIV/VHB/VHCg: HIV
Poplatky: bez poplatkov
Forma informovania o výsledkoch (vzhľadom na anonymný odber): osobne
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: 10 - 14 dní
Poznámky: V prípade HIV je najvhodnejšie vyšetrenie krvi aspoň 3 mesiace od rizikovej situácie, v prípade vírusovej hepatitídy typu B a C aspoň 1-2 mesiace od rizikovej situácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Názov poradne: Poradňa pre HIV a AIDS
Telefón: 0902740766, 043/4012924, 4012927
E-mail: mt.stasova@uvzsr.sk, mt.epid@uvzsr.sk
Konzultačné hodiny: pracovné dni 7:00 - 15:00
Činnosť poradne: osobné, telefonické aj e-mailové konzultácie a poradenstvo, možnosť anonymného odberu krvi, prednášková činnosť v spolupráci s poradňou zdravia
Odbery: po telefonickom alebo inom dohovore
Testovanie: testovanie s nutnosťou telefonického, mailového alebo iného objednania
Možnosť odberu krvi/testovania na HIV/VHB/VHCg: HIV, HVB, HVC
Poplatky: bez poplatku, možnosť rýchlejšieho laboratórneho vyšetrenia s poplatkom podľa aktuálneho cenníka laboratória
Forma informovania o výsledkoch (vzhľadom na anonymný odber): osobne/telefonicky podľa dohody so záujemcom
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: spoplatnené vyšetrenie 1 deň, v prípade bezplatného vyšetrenia 21 dní
Poznámky: V prípade HIV je najvhodnejšie vyšetrenie krvi aspoň 3 mesiace od rizikovej situácie, v prípade vírusovej hepatitídy typu B a C aspoň 1-2 mesiace od rizikovej situácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Názov poradne: Poradňa HIV/AIDS
Telefón: 037/6560479
E-mail: nr.riaditel@uvzsr.sk 
Konzultačné hodiny: Po telefonickom dohovore Po, St, Pia
Činnosť poradne: osobné, telefonické predoberové a poodberové poradenstvo, konzultácie, odber krvi
Odbery: po telefonickom dohovore Po, St, Pia
Testovanie: nutnosť objednania
Možnosť odberu krvi/testovania na HIV/VHB/VHCg: HIV
Poplatky: odber krvi bezplatný, poplatok za laboratórne vyšetrenie podľa aktuálneho cenníka FN Nitra
Forma informovania o výsledkoch (vzhľadom na anonymný odber): osobne, príp. telefonicky
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: 1 - 10 dní podľa zvoleného vyšetrenia
Poznámky: V prípade HIV je najvhodnejšie vyšetrenie krvi aspoň 3 mesiace od rizikovej situácie, v prípade vírusovej hepatitídy typu B a C aspoň 1-2 mesiace od rizikovej situácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch

Názov poradne: Poradňa pre HIV/AIDS
Telefón: 035/6912 185, 035/6912 204
E-mail: nz.matuskova@uvzsr.sk; nz.stehlova@uvzsr.sk 
Konzultačné hodiny: Utorok a Štvrtok 8:00 - 10:00
Činnosť poradne: osobné a telefonické poradenstvo, prednášková činnosť -osveta na školách, odbery na objednávku
Odbery: podľa objednávok telefonicky, e-mailom
Testovanie: testovanie HIV na základe objednávky
Možnosť odberu krvi/testovania na HIV/VHB/VHCg: HIV
Poplatky: bez poplatkov
Forma informovania o výsledkoch (vzhľadom na anonymný odber): osobne
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: v priemere do cca 10 dní
Poznámky: V prípade HIV je najvhodnejšie vyšetrenie krvi aspoň 3 mesiace od rizikovej situácie, v prípade vírusovej hepatitídy typu B a C aspoň 1-2 mesiace od rizikovej situácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Názov poradne: Poradňa prevencie HIV/AIDS
Telefón: 051/7580327
E-mail: po.libova@uvzsr.sk
Konzultačné hodiny: pracovné dni 9:00 - 12:00
Činnosť poradne: konzultácie a poradenstvo osobne, emailom, telefonicky, odber krvi
Odbery: štvrtok 8:30 - 12:00
Testovanie: nutnosť objednania telefonicky, emailom
Možnosť odberu krvi/testovania na HIV/VHB/VHCg: HIV
Poplatky: poplatok laboratóriu 7,50 eur, možnosť bezplatného vyšetrenia
Forma informovania o výsledkoch (vzhľadom na anonymný odber): osobne
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: do 3 hodín, v prípade bezplatného vyšetrenia 7+ dní
Poznámky: V prípade HIV je najvhodnejšie vyšetrenie krvi aspoň 3 mesiace od rizikovej situácie, v prípade vírusovej hepatitídy typu B a C aspoň 1-2 mesiace od rizikovej situácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Názov poradne: Poradňa HIV/AIDS
Telefón: 032/6509522, 032/6509523
E-mail: tn.epi6@uvzsr.sk
Konzultačné hodiny: pracovné dni 8:00 -13:00
Činnosť poradne: osobné, telefonické, e-mailové konzultácie a poradenstvo a odbery HIV
Odbery: pracovné dni 8:00 -13:00
Testovanie: nutnosť objednania e-mailom alebo telefonicky
Možnosť odberu krvi/testovania na HIV/VHB/VHCg: HIV
Poplatky: bez poplatku, možnosť rýchlejšieho laboratórneho vyšetrenia s poplatkom 10 eur
Forma informovania o výsledkoch (vzhľadom na anonymný odber): osobne
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: spoplatnené vyšetrenie 1 deň, v prípade bezplatného vyšetrenia 14-21 dní
Poznámky: V prípade HIV je najvhodnejšie vyšetrenie krvi aspoň 3 mesiace od rizikovej situácie, v prípade vírusovej hepatitídy typu B a C aspoň 1-2 mesiace od rizikovej situácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

Názov poradne: Poradňa HIV/AIDS pri RÚVZ v Žiari nad Hronom
Telefón: 045/672 3279
E-mail: zh.striezova@uvzsr.sk, zh.kostanova@uvzsr.sk
Konzultačné hodiny: podľa termínu objednania
Činnosť poradne: poradenstvo osobné/mailom + odbery
Odbery: podľa termínu objednania
Testovanie: s nutnosťou objednania telefonicky, osobne alebo e-mailom
Možnosť odberu krvi/testovania na HIV/VHB/VHCg: HIV, (v prípade záujmu aj HVB, HVC a ďalšie pohlavne prenosné ochorenia
Poplatky: HIV cena 6,80 €, ostatné podľa cenníka laboratória
Forma informovania o výsledkoch (vzhľadom na anonymný odber): osobne, pri negat. výsledkoch aj telefonicky
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: 24 hodín
Poznámky: V prípade HIV je najvhodnejšie vyšetrenie krvi aspoň 3 mesiace od rizikovej situácie, v prípade vírusovej hepatitídy typu B a C aspoň 1-2 mesiace od rizikovej situácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Názov poradne: Poradňa HIV/AIDS
Telefón: 0911 600 203, 041/72 338 42
E-mail: za.epi@uvzsr.sk
Konzultačné hodiny: osobne každú stredu od 8:00 do 9:00, telefonicky počas pracovnej doby v pracovných dňoch 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
Činnosť poradne: osobné, telefonické, e-mailové konzultácie a poradenstvo a odbery
Odbery: každú stredu od 8:00 do 9:00
Testovanie: bez aj s možnosťou objednania telefonicky alebo cez e-mail
Možnosť odberu krvi/testovania na HIV/VHB/VHCg: HIV
Poplatky: odber krvi bezplatný, poplatok za laboratórne vyšetrenie súkromnému laboratóriu cca 10 eur, certifikát v anglickom jazyku vydaný RÚVZ 10 eur
Forma informovania o výsledkoch (vzhľadom na anonymný odber): pri anonymnom odbere je forma informovania klienta o výsledkoch osobne
Do koľkých dní od odberu sú dostupné výsledky: 1-3 dni
Poznámky: V prípade HIV je najvhodnejšie vyšetrenie krvi aspoň 3 mesiace od rizikovej situácie, v prípade vírusovej hepatitídy typu B a C aspoň 1-2 mesiace od rizikovej situácie.