Podujatia

Späť Návšteva zahraničnej delegácie a výmena skúseností v oblasti radiačnej ochrany

Odbor radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci spolupráce s členskými štátmi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) privítal dňa 21. septembra 2023 vedeckú návštevu z Číny tvorenú zástupcami z National Nuclear Safety Administration a Nuclear and Radiation Safety Center.

Čínska vedecká návšteva - foto z podujatia

Čínski experti sa oboznámili predovšetkým s legislatívou a praxou v oblasti radiačnej ochrany na Slovensku. V kontexte dlhodobej spolupráce s MAAE chce Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aj naďalej pokračovať v budovaní domácich a zahraničných kapacít. Permanentným cieľom je samozrejme aplikácia najnovších poznatkov a trendov v oblasti radiačnej ochrany na Slovensku, a tým pádom zaručenie čo najväčšej bezpečnosti obyvateľstva, a rovnako ľudí pracujúcich s ionizujúcim žiarením.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR