Platené služby pre občana

Úrady poskytujú občanom aj platené služby, najmä v oblasti laboratórnych rozborov (voda, potraviny, kozmetika, fyzikálne faktory a pod.).

Prehľad týchto služieb aj s odkazmi na jednotlivé úrady.