Platené služby

Úrady poskytujú odbornej verejnosti aj platené služby, najmä v oblasti laboratórnych rozborov (voda, potraviny, kozmetika, fyzikálne faktory a pod.). 

Prehľad týchto služieb aj s odkazmi na jednotlivé úrady.