Parapertussis

Parapertussis je akútne respiračné ochorenie, ktorého pôvodcom nákazy je Bordetella parapertussis, ktorá je mikroskopicky podobná Bordetelle pertussis. Klinicky je ochorenie podobné čiernemu kašľu (pertussis), avšak má ľahší priebeh. Typický klinický obraz má krátke katarálne štádium (1–3 dni) a krátke záchvatovité štádium (2–4 týždne). Komplikácie nie sú vzácne (3-5%), ale vznikajú často na začiatku ochorenia (zápal pľúc). Ochorenie sa prenáša vzdušnou cestou, priamym kontaktom s chorým a nepriamo predmetmi kontaminovanými slinami obsahujúcimi boredetelly. Inkubačný čas je 4-7 dní, výnimočne 10-14 dní.

Pri liečbe sa používajú antibiotiká a prípravky na tlmenie kašľa.

Parapertussis postihuje hlavne deti predškolského veku. Ochorenie sa rýchlo šíri a väčšina prípadov má obraz netypického suchého dráždivého kašľa bez záchvatov. Toto ochorenie je hlásené ako syndróm čierneho kašľa, ktorého pôvodcom môžu byť aj iné mikroorganizmy bakteriálneho alebo vírusového pôvodu.

Ochorenie sa vyskytuje na celom svete.

Nie je možnosť aktívnej imunizácie. Očkovanie proti čiernemu kašľu nechráni proti parapertussis. Prekonanie ochorenia zanecháva dlhodobú imunitu, ale nepredstavuje ochranu proti pertussis a naopak. Účinným opatrením je izolácia chorého pacienta z kolektívu a dezinfekcia predmetov kontaminovaných jeho slinami.