Oznamovacie povinnosti v oblasti verejného zdravia

Niektorí podnikatelia majú v oblasti verejného zdravia oznamovacie povinnosti.
Sú to najmä:

 • Ohlasovanie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2
 • Oznámenie zmien v oprávnení
 • Oznámenie zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie
 • Oznámenie o umiestnení celkovej náhrady stravy na reguláciu hmotnosti na trh SR
 • Oznámenie o umiestnení počiatočnej dojčenskej výživy na trh v SR
 • Oznámenie o umiestnení následnej dojčenskej výživy na trh v SR
 • Potrebné pri uvedení následnej dojčenskej výživy na trh v SR
 • Oznámenie o umiestnení potraviny na osobitné lekárske účely na trh v SR
 • Oznámenie o umiestnení výživového doplnku na trh v SR
 • Oznámenie organizovania hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia
 • Podávanie oznámení o začatí prevádzky na úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • Oznámenie závažného nežiaduceho účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom

Informácie a služby súvisiace s oznamovacími povinnosťami
Alebo priama realizácia služieb