Oznamovacie povinnosti v oblasti radiačnej ochrany

Niektorí podnikatelia majú v oblasti radiačnej ochrany oznamovacie povinnosti.

Prehľad týchto povinností (40) je uvedený tu, v časti „Kedy je vzniká povinnosť podať oznámenie pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa“. Na tejto linke nájdete aj ďalšie informácie a prechod k realizácii služby.
Priamy odkaz na realizáciu služby.