Oznámenia o potravinách

Späť Varovanie pred výrobkami na internetovej stránke americansupplements eu

Úrad verejného zdravotníctva SR v súlade s článkom 10 nariadenia EP a Rady č. 178/2002 informuje verejnosť o nebezpečných / nevyhovujúcich potravinách ponúkaných na predaj na internetovej stránke www.americansupplements.eu.

Nižšie uvedené potraviny a výrobky vydávajúce sa za potraviny môžu predstavovať zdravotné riziko pre konzumentov, preto občanom SR neodporúčame takéto potraviny a výrobky vydávajúce sa za potraviny na uvedenej internetovej stránke kupovať ani konzumovať.

„Spaľovače tukov“, „komplexné spaľovače“, „predtréningový booster“, „predtréningový doplnok“, „predtréningové pumpy“, „stimulanty a anabolizanty“ sú neexistujúcimi druhmi potravín.
Ide o výživové (potravinové) doplnky s nepovolenými látkami a výživové (potravinové) doplnky, ktorých umiestnenie na trhu v SR nebolo ÚVZ SR oznámené.

Pri niektorých je uvedené, že sa predávajú „len na laboratórne a výskumné účely“ a nie sú určené na priamu konzumáciu.

Mnohé z potravín ponúkaných na predaj na uvedenej internetovej stránke navyše obsahujú účinné látky, ktorých použitie je v EÚ zakázané / nie je povolené.

Ide o tieto zložky a potraviny, ktoré uvedenú zložku obsahujú:

Yohimbín – prípravok z kôry Yohimbe je v EÚ v potravinách zakázaná látka podľa prílohy III nariadenia EP a Rady č. 1925/2006 vzhľadom na to, že v súvislosti s používaním látky Yohimbe (Pausinystalia yohimbe) a prípravkov z nej v potravinách môže dochádzať k škodlivým účinkom na zdravie:

 • Pro Nutrition Yohimbine 10 mg 100 tabs
 • Dynamite Supplements Yohimbine 100 Caps
 • USA Supplements LLC Yohimbine HCL | 200 kapsúl Palmas Yohimbine HCL 10mg 100 kapsúl
 • Brutal Labz Yohimbine 100 kapsúl
 • WXN Labs Yohimbine 100 kapsúl
 • Dark Labs Yohimbine HCL – 100 kapsúl
 • Dark Labs Double Yohimbine 100 kapsúl
 • Swiss Pharmaceuticals – Yohimbine HCL 100 kapsúl
 • URX Bombshell DMAA Pre-Workout Booster 270g
 • Nutra Innovations Epitome Hardcore 384g
 • WXN Labs ECA Hardcore 60 kapsúl
 • Golden Pharma Carat Pre-Workout 300g
 • Dark Labs Crack Reloaded 366g
 • USP Labs - Jack 3D 250g
 • Hi-Tech Pharmaceuticals Synadrene 45 caps
 • Hi – Tech Pharmaceuticals Lipodrene 100 capsules
 • Dynamite Supplements Oxyslim Elite 60 caps
 • Cloma Pharma Methyldrene 25 100 kapsúl
 • Zion Labs T-7 USA verze 60 kapsúl
 • Phoenix ECA King DMAA 60 kapsúl
 • Insane Labz Psychotic Hellboy 250 g
 • Centurion Labz Rage XXX Pre-Workout 280g
 • Insane Labz – Redrum 174g
 • Skull Labs Angel Dust 270g
 • Warrior Labs Kamikadze Extreme Pump 400 g
 • Wxn Labs Slim Xtreme 60 kapsúl
 • Wxn Labs Blue Magic 45 kapsúl
 • Cartel Labs Omerta 300 g
 • APS Mesomorph V4 USA Verzia 388 g
 • Dark Labs – Flame
 • Dark Labs Herolean 153g
 • Dark Labs – Ripper 60 kapsúl
 • Swiss Pharmaceuticals – ECA Extreme 60 kapsúl

1,3-Dimethylamylamín – DMAA – derivát amfetamínu, bol zakázaný World Anti-Doping Agency (WADA) v roku 2009. Boli pozorované škodlivé účinky na kardiovaskulárny systém, ako je zvýšená srdcová frekvencia, nepravidelný srdcový rytmus, vysoký krvný tlak, závraty, tvorba krvných zrazenín, krvácanie do mozgu, mŕtvica a viacnásobné úmrtia:

Submission Science 300g DMAA 300g

Efedrín – prípravok z Chvojníka pochádzajúci z druhov rodu Ephedra je v EÚ v potravinách zakázaná látka podľa prílohy III nariadenia EP a Rady č. 1925/2006. Existujú závažné bezpečnostné riziká súvisiace s používaním chvojníka a prípravkov z neho v potravinách, najmä pokiaľ ide o expozíciu účinkom ephedra alkaloidov, ako aj so zreteľom na to, že nie je možné stanoviť denný príjem chvojníka a prípravkov z neho, ktorý by nevyvolával obavy o škodlivých účinkoch na ľudské zdravie:

 • ZION LABS T-6 60 kapsúl
 • INNOVATIVE LABS HELLFIRE 100 kapsúl
 • MONSTER BURNER 60 kapsúl
 • CLOMA PHARMA METHYLDRENE 25 100 kapsúl
 • CLOMA PHARMA CHINA WHITE 100 CAPS
 • Phoenix ECA King DMAA 60 kapsúl
 • Zion Labs T-6 USA verze 60 kapsúl
 • Zion Labs T-5 60 kapsúl 1+1
 • Zion Labs T-5 USA verze 60 kapsúl

Aspirín (kys. acetylsalicylová) – látka s farmakologickým mechanizmom účinku, v EÚ regulovaná ako liek, prítomná v nasledujúcich výrobkoch vydávajúcich sa za potravinu:

 • ZION LABS T-6 60 KAPSÚL
 • Zion Labs T-6 USA verze 60 kapsúl
 • MONSTER BURNER 60 KAPSÚL
 • Phoenix ECA King DMAA 60 kapsúl
 • Zion Labs T-6 USA verze 60 kapsúl
 • Zion Labs T-5 60 kapsúl 1+1
 • Zion Labs T-5 USA verze 60 kapsúl
 • WXN Labs ECA Hardcore 60 caps
 • Zion Labs T-7 USA verze 60 kapsúl
 • Swiss Pharmaceuticals – ECA Extreme 60 kapsúl

5 – HTP (5-hydroxytryptofán) – ide o nepovolenú novú potravinu v zmysle nariadenia EP a Rady č. 2015/2283:

 • CLOMA PHARMA METHYLDRENE 25 100 kapsúl
 • Swiss Pharmaceuticals – Nightmare 50 kapsúl
 • HI-TECH Pharmaceuticals Lipodrene Elite 90 kapsúl

Tieto informácie ÚVZ SR dostal prostredníctvom RASFF.