Oznámenia o potravinách

Späť Sildenafil vo falšovanom výživovom doplnku

Dňa 22. 4. 2020 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaslané oznámenie systému „Food Fraud“ týkajúce sa prítomnosti nepovolenej látky sildenafil vo falšovanom výživovom doplnku VigRX Plus, 60 tabliet, krajina pôvodu: USA. V predmetnom výrobku bola laboratórnou analýzou vykonanou kontrolnými orgánmi v Belgicku zistená prítomnosť nepovolenej látky sildenafil (použitie látky sildenafil v potravinách nie je povolené, môže byť súčasťou len liekov).

Podľa vyjadrenia právneho zástupcu spoločnosti Leading Edge Marketing, Inc., Kanada, vlastníka práv a distribútora výživového doplnku VigRX Plus bol laboratórne analyzovaný falšovaný výrobok, nakoľko pravý výrobok má okrúhlu značku na obale v pravom dolnom rohu, čo je opatrenie práve proti falšovaniu (obsahuje jedinečný číselný kód). Výrobok testovaný v Belgicku neobsahoval na obale túto okrúhlu značku s číselným kódom.

Etiketa výrobku

Etiketa nefalšovaného výrobku (okrúhla značka s jedinečným číselným kód)

okrúhla značka s jedinečným číselným kód

Etiketa falšovaného výrobku (bez okrúhlej značky na obale výrobku)

bez okrúhlej značky na obale

Nakoľko predmetný výživový doplnok je v ponuke na predaj aj v niekoľkých slovenských e-shopoch, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto varuje spotrebiteľov pred kúpou falšovaného výrobku s možným obsahom nepovolenej látky sildenafil.