Oznámenia o materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami

Späť Sklenený pohár s obrázkom slona – zvýšená priepustnosť olova a kadmia v okrajoch pohárov

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá doručené oznámenie o nevyhovujúcom výrobku – sklenený pohár s obrázkom slona, 215 ml, značka: Leonardo, art. nr.: 017901, krajina pôvodu: Taliansko.

V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia kadmia a olova, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Výrobok bol na Slovensko distribuovaný spoločnosťou Glaskoch B. Koch jr. GmbH + CO. KG, Nemecko do predajní XXXLutz v Bratislave a v Košiciach.

ÚVZ SR v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Bratislave a v Košiciach overuje stiahnutie uvedeného výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich späť do miesta predaja.

Sklenený pohár s obrázkom slona