Oznámenia o materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami

Späť Pohár na pitie DRINKING CUP s obsahom bambusových prísad

Dňa 2.12.2022 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) zaslané informačné oznámenie z Českej republiky o nepovolenom použití bambusu vo výrobku – pohár na pitie, označenie: DRINKING CUP, NATURAL COLLECTION, značka EXCELLENT EH HOUSEWARE, EAN kód 8719202624823, iné označenie 170, výrobná dávka 348643, krajina pôvodu Čína, vyrobené pre AM/63, P.O. BOX 37211, Amsterdam, Holandsko.

Distribútorom výrobku v SR je Z-TRADE SK s.r.o., Bazová 1108/9, 821 08 Bratislava.

Výrobok z dôvodu prítomnosti zložky bambus nie je v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami. Použitie bambusu a iných nepovolených rastlinných prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, ku ktorému môže dôjsť pri rýchlejšej degradácii niektorých plastov. To môže viesť k migrácii niektorých látok do potravín (formaldehyd, melamín) v množstvách, ktoré prekračujú povolené limity.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave dozoruje stiahnutie uvedeného výrobku z trhu v SR. Keďže sa tento výrobok ešte môže nachádzať na trhu na území SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili do miesta predaja.

Pohár v balení

štítok balenia