Oznámenia o materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami

Späť Nylonová špachtľa na servírovanie NAVA NATURE s obsahom primárnych aromatických amínov

Dňa 11.5.2022 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) zaslané oznámenie z Poľska o nevyhovujúcom výrobku – nylonovej špachtli na servírovanie, značka NAVA NATURE, výr. č.: 111.21.05.21, krajina pôvodu Čína.

V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia primárnych aromatických amínov, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, na základe čoho sa výrobok sťahuje z trhu.

Poľská spoločnosť IGMAR Sp. j. dodala uvedený výrobok do predajní Merkury Market v SR.

ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie uvedeného výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.

Nylonová špachtľa na servírovanie NAVA NATURE s obsahom primárnych aromatických amínov