Oznam Úradu verejného zdravotníctva slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec)

oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že dňa 20. marca 2014 (t. j. vo štvrtok) bude bezplatne poskytovať orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejnych vodovodov a z individuálnych studní, ochrany vlastných vodných zdrojov a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej vyznamu pre zdravie človeka.

Bezplatné vyšetrenie sa týka len vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov - studní (nie z verejného vodovodu) a bude zamerané na 2 vybrané základné ukazovatele kvality pitnej vody - dusidnany a dusitany.

Pre vyšetrenie potrebné:

  • odobrať v deň vyšetrenia (20.3.2014) vodu v množstve minimálne 0,2 litra do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná)
  • priniesť vzorku vody v dase od 9,00 do 11,30 hod na UVZ SR, Trnavsk6 cesta 52,826 45 Bratislava

Výsledky vyšetrenia budú postupne zverejňované na webovom sídle úradu podľa prideleného identifikačného označenia (www.uvzsr. sk).

Poradenstvo a konzultácie budú záujemcom poskytnuté v uvedený deň osobne alebo telefonicky u pracovníkov odboru hygieny Životného prostredia:

  • RNDr. Zuzana Valovičová, č. tel.: 492 84 393
  • Mgr. Eva Kaňková, č. tel.: 492 84 383
  • Ing. Katarína Halzlová, MpH č. tel.: 492 84 374

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov kvality vody je možné dohodnúť túto službu v rámci platených služieb UVZ SR.