Ovčie kiahne (Varicella)

Ovčie kiahne sú vysoko nákazlivá infekčná choroba, ktorá postihuje hlavne deti. Ochorenie vo väčšine prípadov prebieha ľahko. Prvá fáza ochorenia sa prejavuje únavou, malátnosťou, príznaky môžu byť rovnaké ako pri nachladnutí, výtok z nosa, kýchanie. Teplota môže byť mierne zvýšená. Druhá fáza sa prejaví kožnými zmenami. Začína ako drobné začervenanie, ktoré sa vyvíja do pupencov najprv tvrdých, neskôr vodnatých. Pľuzgieriky praskajú a hoja sa chrastou.  Prameňom nákazy je chorý človek už v posledných dňoch inkubačného času, ktorý sa pohybuje v rozpätí 14 – 16 dní. Ochorenie sa prenáša kvapôčkami, nepriamo predmetmi kontaminovanými nosným sekrétom alebo obsahom pľuzgierikov. Po prekonaní varicelly- vírus prežíva latentne v mozgových gangliách a neskôr po oslabení imunity sa môže „reaktivovať“ a prejaviť ako pásový opar (herpes zoster). 

Liečba je zameraná na zaschnutie vyrážky a tlmenie svrbenia. 

V priebehu roku 2020 bolo hlásených 7997 ochorení, čo je pokles oproti roku 2019 o 46 %. Oproti päťročnému priemeru je to 56 % nižší výskyt. Ochorenia boli hlásené z každého kraja SR s najvyššou chorobnosťou v Žilinskom kraji. Ochorenia boli hlásené u pacientov v každej vekovej skupine s najvyššou vekovo- špecifickou chorobnosťou v skupine 1-4 ročných detí a vo vekovej skupine 5-9 ročných detí. 

Ochorenie sa vyskytuje na celom svete v každom veku, najviac u detí do 6 rokov. 

Očkovanie sa vykonáva od 12 mesiacov veku ako primárna prevencia. Očkovacia látka môže byť tiež podaná vnímavým jedincom, ktorí boli v úzkom kontakte s chorým na ovčie kiahne. Očkovanie sa odporúča aj ženám, ktoré ešte neprekonali ovčie kiahne pred tým, ako sa rozhodnú pre tehotenstvo. Dostupné je aj očkovanie ako prevencia pásového oparu.