Ortuť a jej riziká

Ortuť je vážnym rizikom pre zdravie občana. Vyskytuje sa v úsporných žiarivkách či starších, ortuťových teplomeroch.

Podrobnejšie informácie o miere rizika nájdete na tejto webovej stránke.