Opičie kiahne

Opičie kiahne sú ochorenie spôsobené vírusom opičích kiahní (angl. monkeypox virus, po novom mpox), ktoré bolo prvýkrát zistené u opíc chovaných pre výskum (preto názov opičie).

V roku 2022 sa nezvyčajne vysoký počet nakazených prvýkrát objavil v Európe,  následne sa nakazení začali objavovať aj v Severnej Amerike a Austrálii.

Všetky potrebné informácie o tomto ochorení nájdete na tejto stránke:

Všetky potrebné informácie o tomto ochorení a letáky k tomuto ochoreniu.
Odborné informácie na webovom sídle WHO (EN)