Odporúčanie očkovanie

 • Okrem povinného očkovania (najmä pre deti) existuje aj odporúčané (nepovinné) očkovanie, ktoré je dôležité najmä pre rizikové skupiny.
 • Odporúčané očkovanie nemusí byť plne hradené z verejného zdravotného poistenia, vakcíny môžu byť s doplatkom, respektíve ich hradí zákonný zástupca dieťaťa alebo záujemca o očkovanie.
 • Najčastejšie druhy odporúčaného očkovania sú proti nasledovným prenosným ochoreniam:
  • chrípke
  • pneumokokovým invazívnym infekciám
  • vírusovej hepatitíde A
  • vírusovej hepatitíde B
  • meningokokovým infekciám
  • ochoreniam spôsobeným ľudským papilomavírusom (HPV)
  • kliešťovej encefalitíde
  • rotavírusovým infekciám
  • ovčím kiahňam

Ďalšie informácie k odporúčaným očkovaniam.