Od 42. do 49. týždňa sa na Slovensku neobjavil nový prípad opičích kiahní (mpox)

V čase od 42. do 49. kalendárneho týždňa 2022 sme na Slovensku nezaznamenali žiaden nový prípad opičích kiahní. Počet prípadov ochorenia tak zostáva na čísle 14. Dosiaľ posledný prípad sa objavil v 35. kalendárnom týždni 2022.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) rozhodla o používaní nového preferovaného termínu "mpox" ako synonyma pre opičie kiahne. Oba názvy sa budú používať súčasne počas jedného roka, kým sa "opičie kiahne" postupne vyradia.

Ako WHO odôvodnila, keď sa začiatkom tohto roka rozšírila epidémia opičích kiahní, na internete, v iných prostrediach a v niektorých komunitách boli zaznamenané a WHO nahlásené rasistické a stigmatizujúce prejavy. WHO prijme vo svojej komunikácii termín mpox a vyzýva ostatných, aby sa riadili týmito odporúčaniami, aby sa minimalizoval akýkoľvek pretrvávajúci negatívny vplyv súčasného názvu.

Ľudské opičie kiahne dostali svoj názov v roku 1970 po tom, ako bol vírus, ktorý ochorenie spôsobuje, objavený u opíc v zajatí v roku 1958. Pomenovanie sa teda zaviedlo ešte pred zverejnením osvedčených postupov WHO pri pomenovávaní chorôb, ktoré boli publikované v roku 2015. Podľa týchto osvedčených postupov by sa nové názvy chorôb mali dávať s cieľom minimalizovať zbytočný negatívny vplyv názvov na obchod, cestovanie, cestovný ruch alebo dobré životné podmienky zvierat a vyhnúť sa urážaniu akýchkoľvek kultúrnych, sociálnych, národných, regionálnych, profesijných alebo etnických skupín.

Odbor komunikácie