Očkovanie proti COVID-19

Pre rizikové skupiny je očkovanie stále jedným z najlepších preventívnych opatrení voči COVID-19. Jeho hlavným zmyslom je znížiť pravdepodobnosť závažných zdravotných dopadov ochorenia.

Informácie o očkovaní pre všetky vekové skupiny nájdete na stránkach špecializovaného webového sídla.