Očkovanie pred cestou do zahraničia

Návšteva niektorých krajín predstavuje isté zdravotné riziko nakazenia sa prenosným ochorením, v niektorých prípadoch aj život ohrozujúcim. Pre tieto krajiny je vydaný prehľad odporúčaných očkovaní, resp. očkovania povinne vyžadovaného pri ceste do vybraných krajín. Pre tieto krajiny je vydaný prehľad odporúčaných očkovaní.