Nylonová kuchynská špachtľa Alpina s obsahom primárnych aromatických amínov

Nylonová kuchynská špachtľa Alpina s obsahom primárnych aromatických amínov

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) zaslané oznámenie z Rakúska o nevyhovujúcom výrobku – nylonová kuchynská špachtľa s kovovou rukoväťou, značka alpina, dĺžka 36 cm, EAN kód: 8711252146003, iné označenie: Art. Nr. 14600, výr. č.: 2081694.

V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia primárnych aromatických amínov, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, na základe čoho sa výrobok sťahuje z trhu.

Nemecká spoločnosť TEDi GmbH & Co. KG, Dortmund dodala predmetný výrobok aj do predajní TEDi v SR.

ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie uvedeného výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.

Alpina