Nebezpečný výživový doplnok Amygdalín 25 g

Dňa 29. 1. 2021 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2021.0445 zaslané varovné oznámenie o závažných zdravotných problémoch po konzumácii výživového doplnku Amygdalín 25 g, výrobca: TACHYON TECHNOLOGY pharm., spol. s r.o., Vančurova 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 328 799; balenie: biela plastová dóza s obsahom 25 g prášku, dátum spotreby: 10. 7. 2022; šarža: neuvedená. 

Predmetný nebezpečný výživový doplnok bol ponúkaný prostredníctvom internetu.

V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby už zakúpený predmetný nebezpečný výživový doplnok neužívali.

Foto 1

Foto 2

Foto 3


Foto 4