Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola

Ebola  je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka a pravdepodobne aj opíc. U ľudí vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku. Vyznačuje sa vysokou nákazlivosťou.

Ochorenie začína náhle vysokou teplotou, bolesťami hrudníka a brucha, zvracaním a vodnatými hnačkami. Približne  5. deň  od začiatku ochorenia sa objavujú na koži červené vyrážky. Vzniká bolestivý zápal hrtanu, suchý kašeľ, bolesti svalov a kĺbov. V dôsledku častých hnačiek a zvracania dochádza k extrémnej dehydratácii. Koncom prvého týždňa ochorenia u väčšiny prípadov dochádza ku  krvácaniu, ktoré sa prejavuje krvavými hnačkami, vykašlávaním a zvracaním krvi, podkožnými krvnými výronmi, krvácaním z ďasien a z nosa. Niekedy môže prísť k ožltnutiu. Chorí, následkom značnej straty krvi v šoku, v priebehu druhého týždňa ochorenia umierajú. Smrtnosť dosahuje  50 %. Niekedy však môže ochorenie prebiehať ľahšie, iba ako chrípke podobné ochorenie. Inkubačný čas je 2 - 21 dní. Liečba ochorenia je len symptomatická.

Riziko rozšírenia Eboly v Slovenskej republike je málo pravdepodobné. Teoreticky ho môže na územie SR importovať osoba, ktorá by sa nakazila v oblasti, kde sa šíri epidémia a takáto osoba príde na Slovensko.

Pri ceste do postihnutých oblastí je riziko infekcie vírusom Eboly veľmi nízke, pokiaľ nie je osoba priamo vystavená telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, nedostatočne sterilizovanými injekčnými striekačkami a ihlami, kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých alebo uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere. Vzhľadom na nie vždy dostatočné zabezpečenie hygienických opatrení v zdravotníckych zariadeniach v oblastiach výskytu Eboly, môže byť riziko infekcie pre cestovateľov, ktorí by vyhľadali z akéhokoľvek dôvodu lekársku starostlivosť v takomto  zdravotníckom zariadení.

V prípade, ak by sa ochorenie Ebola vyskytlo na Slovensku, chorý by bol hospitalizovaný a izolovaný na Klinike infekčnej a geografickej medicíny.  Ide o špecializované pracovisko, ktoré sa zaoberá infekčnými ochoreniami vrátane importovaných  nákaz a je vybavené špeciálnou podtlakovou jednotkou pre hospitalizáciu pacientov s vysoko virulentnými nákazami. Ochorenie by bolo v súlade s Medzinárodnými zdravotnými predpismi hlásené do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), vyhľadali by sa osoby, ktoré boli v kontakte s chorým na Ebolu.

Úrad verejného zdravotníctva  SR nemá informácie o občanoch Slovenskej republiky, ktorí sa pohybujú v postihnutých oblastiach. Avšak v prípade, ak by slovenský občan ochorel, Úrad verejného zdravotníctva SR vykoná kompletné epidemiologické vyšetrenie vrátane kontaktovania osôb, s ktorými chorý prišiel do kontaktu a informovania ostatných členských štátov v prípade, že by kontakty chorého slovenského občana pochádzali z iných krajín.

V prípade, ak niekto príde do kontaktu s takouto osobou, je potrebné sledovať zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov ochorenia kontaktovať lekársku starostlivosť a informovať lekára o tom, že bol v kontakte s cestujúcim, ktorý sa vrátil  z postihnutých oblastí.

Osoby, ktoré boli  v úzkom kontakte s chorým sa podrobujú zvýšenému zdravotnému dozoru po dobu troch týždňov od posledného styku s chorým.

Inkubačný čas ochorenia je 2 - 21 dní. Nebezpečenstvo spočíva aj v tom, že  sa u nakazenej osoby nemusia ihneď prejaviť príznaky ochorenia. Preto Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) odporúča poučiť všetkých cestujúcich prichádzajúcich z postihnutých oblastí, aby monitorovali svoj zdravotný stav. Ak sa v období niekoľkých týždňov po návrate objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo iné závažné príznaky, je potrebné kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze. Slovenská republika nemá priame letecké spojenie s postihnutými oblasťami.

Úrad verejného zdravotníctva  SR priebežne monitoruje situáciu v súvislosti s epidémiou Eboly. Riziko rozšírenia Eboly v Slovenskej republike je málo pravdepodobné. Ebolu teoreticky môže na územie SR importovať osoba, ktorá sa nakazí v oblasti, kde prebieha epidémia. Úrad verejného zdravotníctva SR informuje verejnosť prostredníctvom svojej webovej stránky a tiež odpovedá na otázky médií. Úrad verejného zdravotníctva SR sleduje situáciu aj na základe informácií zverejňovaných  Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Svetová zdravotnícka organizácia vydala odporúčania pre cestujúcich do krajín s výskytom Eboly (najmä vyhýbať sa priamemu kontaktu s pacientmi, a s ich telesnými tekutinami, s voľne žijúcimi zvieratami, konzumácie mäsa divoko žijúcich zvierat a vyhýbať sa nechránenému pohlavnému styku). Štáty Európskej únie epidemiologickú situáciu monitorujú a prípadné opatrenia sa budú prijímať na základe vývoja epidemiologickej situácie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydalo v súvislosti s epidémiou Eboly odporúčanie pre cestovateľov, ktoré je uverejnené na webovej stránke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.