Naberačka na špagety

Dňa 3. 6. 2021 obdržal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe vykonaných kontrol na trhu v SR orgánmi verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku s názvom - T-nylon naberačka na spaghetti, výrobca: neuvedený, označenie výrobku: Art. Number: 750637; EAN kód: 5907558760637, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok – nespĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v parametri obsah primárnych aromatických amínov.

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR.

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

naberacka1
 

naberacka2