Na Slovensku pribudli dva nové prípady opičích kiahní (35. kalendárny týždeň)

Na Slovensku sme v 35. kalendárnom týždni (do 2. septembra) 2022 zaznamenali dva nové prípady opičích kiahní. Celkovo tak počet laboratórne potvrdených prípadov dosiahol 14.

Obe osoby sú vo vekovej skupine 20 - 59 rokov, hospitalizácia nebola potrebná.

Súvislosť s doteraz potvrdenými prípadmi a ani vzájomná epidemiologická súvislosť sa medzi týmito prípadmi doteraz nepotvrdila.

V jednom prípade je vzhľadom na cestovateľskú anamnézu možné, že k nákaze prišlo v zahraničí.

V druhom prípade bolo testovanie na opičie kiahne vykonané vzhľadom na rizikový kontakt s osobou, u ktorej bolo ochorenie zistené až po jej návrate do zahraničia.

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že je možné dosiahnuť elimináciu epidémie opičích kiahní v Európe a podľa najnovších údajov sa počet prípadov v niektorých európskych krajinách spomaľuje. Týždenný pokles výskytu prípadov bol zaznamenaný napríklad v Španielsku, Francúzsku, Nemecku alebo Portugalsku. Na Slovensku sme v súlade s očakávaniami priebežne nezaznamenali výrazný nárast počtu ochorení a vznik epidémií, ale len výskyt sporadických prípadov. Dá sa očakávať, že sporadické prípady opičích kiahní sa ešte môžu naďalej objavovať.

Napriek poklesu počtu nových prípadov upozorňujeme, že ochorenie sa stále šíri a je preto potrebné zachovávať obozretnosť. Ďalšiemu výskytu nových prípadov opičich kiahní v Európe totiž možno zamedziť jedine prevenciou a včasným rozpoznaním príznakov ochorenia u chorých na opičie kiahne.

Informácie o prejavoch ochorenia a o spôsoboch šírenia vírusu, ako aj odporúčania, ako zamedziť ďalšiemu prenosu nákazy, nájdete tu.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky