Mohlo by Vás zaujímať

Späť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontroloval vodu zo studničiek v okolí Bratislavy

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v roku 2020 dovolenkovalo v letných mesiacoch mnoho občanov Slovenska na území našej republiky. Na pešiu turistiku a cykloturistiku vyhľadávali vo zvýšenej miere miesta v okolí Bratislavy a tiež rôzne turistické miesta a trasy, v blízkosti ktorých sa nachádzajú voľne dostupné pramene, studničky, resp. artézske studne. 

I keď v mnohých prípadoch sú tieto individuálne vodné zdroje upravené (napr. stavebne), pravidelnú kontrolu kvality vody v nich nevykonáva žiaden subjekt. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave preto v letnom období odobral vzorky vody z vybraných studničiek v okresoch Pezinok, Senec a Malacky, ktoré vytypoval v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva hlavné mesto Bratislava so sídlom v Bratislave. Cieľom odberov bolo overiť kvalitu vody z týchto nekontrolovaných zdrojov využívaných verejnosťou počas pobytu v prírode na pitné účely. Výsledky analýzy možno nájsť v priloženom pdf súbore. 

PDF dokument ku kontrole vody zo studničiek v okolí Bratislavy (pdf, 482 kB)