Migrácia olova a niklu z elektrického kotla na varené víno z Číny

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Nemecka – migrácia olova a niklu z elektrického kotla na varené víno z Číny.

Názov a označenie výrobku: varný kotol 6,8 l, obchodná značka: Monzana, výr. č.: 4250525304275, iné označ.: 100991, Order: DB0470050, Batch: J/22, krajina pôvodu: Čína, výrobca: ZOKIN ELECTRICAL APPLIANCES MFG CO., LTD., Čína, dovozca: Deuba GmbH & Co. KG, Zum Wiesenhof 84, Merzig, Nemecko.

V predmetnom výrobku boli laboratórnou analýzou zistené prekročené odporúčané limity pre olovo a kadmium podľa európskej rezolúcie Rady CM/Res (2013)9 a výrobok teda nie je v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v platnom znení.

Na základe laboratórnych analýz výrobku bolo v Nemecku nariadené stiahnutie predmetného výrobku z trhu. Predmetný výrobok bol dodaný spoločnosťou Deuba GmbH & Co. KG aj do SR spoločnosti GammaHS s.r.o., Hollého 12, 911 05 Trenčín (v septembri a v októbri 2020 v celkovom počte 230 ks) a následne bol expedovaný konečným spotrebiteľom – fyzickým a právnickým osobám. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR uložil potrebné opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR.

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Foto 1

Foto 2

Foto 3