Melamínový podnos HUBERT TRAY s obsahom bambusu

Dňa 4.4.2022 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) zaslané informačné oznámenie z Českej republiky o nepovolenom použití bambusu vo výrobku melamínový podnos HUBERT TRAY, W27xL38 cm, EAN kód: 5710046019298, číslo výrobku: 4911272, výrobná dávka: 1021, materiál: melamín, bambus, Made in China, vyrobený pre JYSK a/s, Dánsko.

Predajca: JYSK Sp. Z o.o., Poľsko, distribuoval dotknuté výrobky do rôznych štátov EÚ, vrátane SR v celkovom množstve 2 760 ks.

V SR distribútor JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava distribuoval výrobky do jednotlivých predajní JYSK.

Výrobok z dôvodu prítomnosti zložky bambus nie je v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Používanie bambusu a iných nepovolených rastlinných prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, ku ktorému môže dôjsť pri rýchlejšej degradácii niektorých plastov. To môže viesť k migrácii niektorých látok do potravín (formaldehyd, melamín) v množstvách, ktoré prekračujú povolené limity. Z uvedeného dôvodu sa výrobok sťahuje z trhu.

Príslušný orgán verejného zdravotníctva v SR overuje stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR.

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu na území SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili do miesta predaja.

Foto 1
 

Foto 1