Laboratóriá

Laboratóriá sú súčasťou organizačnej štruktúry jednotlivých úradov. Po výbere konkrétneho úradu v sekcii Úrady si informácie  o laboratóriách a ich službách nájdete v položke menu Úrad / Útvary. Najčastejšie sú súčasťou útvarov lekárskej mikrobiológie a objektivizácie faktorov životných a pracovných podmienok.

Niektoré služby laboratórií patria pod platené služby.