Kuchynské pomôcky pôvodom z Číny

Dňa 4. 3. 2021 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Poľska – migrácia primárnych aromatických amínov z kuchynských pomôcok.

Ide o sadu 6 ks kuchynských pomôcok čiernej farby, výrobné č.: 316048, 316049, 316050, 316051, 316052, 316053, krajina pôvodu: Čína, dovozca: Pepco Poland Sp z o.o, Strzeszynska 73 A, Poznan, Poľsko.

V predmetných výrobkoch bola laboratórnymi analýzami zistená migrácia primárnych aromatických amínov nad maximálne povolený limit 0,01 mg/kg, čo je v rozpore s nariadením Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v platnom znení.

Na základe laboratórnych analýz výrobkov dovozca dobrovoľne stiahol predmetné výrobky z trhu v Poľsku.

Výrobky sa sťahujú z trhu aj v ostatných štátoch (vrátane Slovenskej republiky), kde sa predávali v predajniach PEPCO.

Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.

kuchynsky riad