Konzultácie a poradenstvo

Podnikatelia majú možnosť konzultácií aj s odbornými útvarmi úradov v oblastiach:

  • Epidemiológia
  • Výživa, potraviny a kozmetické výrobky
  • Životný štýl
  • Deti a mládež
  • Životné prostredie
  • Pracovné prostredie
  • Laboratóriá
  • Radiačná ochrana

Pri prvom kontakte s úradmi je dôležité si ujasniť predmet konzultácie a zistiť, či je to platená služba.

Prehľad týchto služieb aj s odkazmi na jednotlivé úrady